Informatieberaad besluit: markeermomenten voor een duurzaam informatiestelsel

In het Informatieberaad van 30 november jongstleden zijn een paar essentiële langverwachte besluiten genomen over een viertal gemeenschappelijke voorzieningen. In de Vrienden van het Informatieberaadbijeenkomst in september zijn daarin de eerste stappen gezet.

Gemeenschappelijke voorzieningen

Gemeenschappelijke voorzieningen zijn noodzakelijke functies bij gegevensuitwisseling waar een grote behoefte aan is bij zorgaanbieders, zorginstellingen en leveranciers. Verder zijn gemeenschappelijke voorzieningen nodig voor de realisatie van de doelstellingen van de VIPP-programma’s, de vijf focus programma’s en de outcomedoelen van het Informatieberaad Zorg. Hieronder een korte toelichting bij de genomen besluiten over de gemeenschappelijke voorzieningen.

Toestemming

Het Informatieberaad heeft besloten dat het Mitz afsprakenstelsel als kandidaat bouwsteen in het duurzaam informatiestelsel van de zorg wordt opgenomen. Op het moment van schrijven is nog niet bekend of een essentiële randvoorwaarde – gebruik kunnen maken van BSN– ook daadwerkelijk kan worden ingevuld. De adviezen en de  randvoorwaarden van de Architectuurboard zorg zijn door het Informatieberaad overgenomen

Adressering

Het Informatieberaad heeft besloten tot het ZORG-AB als (voorlopige) gemeenschappelijke voorziening aan te wijzen met inachtneming van de noodzaak een uitwerking te gaan maken van het zorgadresinformatiestelsel en zorgaanbieders hun vindbaarheid gaan registreren in het ZORG-AB.

Het ZORG-AB  wordt daarmee in het proces van toelating genomen zodat via open consultatie en review door de Architectuurboard Zorg besluitvorming.