Eindrapportage en samenvatting doelarchitectuur beschikbaar

In het voorjaar van 2020 heeft het Informatieberaad Zorg een commissie gevormd die een ontwerpteam de opdracht heeft gegeven om tot voorstellen voor een toekomstvaste inrichting van informatievoorziening binnen de zorg te komen. Oftewel: een duurzame doelarchitectuur.

In de tussentijd is er hard doorgewerkt en heeft het ontwerpteam het rapport “Uitgangspunten voor informatievoorziening in een vernetwerkte zorg” opgeleverd.
In het rapport en de bestuurlijke samenvatting doelarchitectuur worden onderliggende problemen en knelpunten bij de opgave toegelicht. Bijbehorende architectuurvragen, opties en voorkeurscenario’s komen ook aan bod. Ze vormen de opmaat voor de richtinggevende keuzes die voor het verdere ontwerptraject ter besluitvorming aan het Informatieberaad van 19 april a.s. worden voorgelegd.

De komende maanden zullen de knelpunten en de communicatieve/bestuurlijke vertaling van het eindrapport doelarchitectuur verder worden uitgewerkt. Via de website en social kanalen van het Informatieberaad houden we u op de hoogte.

Het rapport, de samenvatting, het advies AB en de oplegnotie doelarchitectuur zijn hieronder te downloaden.