Overhandiging eindrapportage van VIPP 1 en 2

NVZ-voorzitter Ad Melkert overhandigde deze week de eindrapportage van VIPP 1 en 2 aan Erik Gerritsen, SG van het ministerie van VWS en tevens voorzitter van het IB.

Het VIPP-programma heeft de basis gelegd voor de digitale uitwisseling van patiëntgegevens. Alle aan VIPP deelnemende ziekenhuizen bieden patiënten de mogelijkheid om digitaal hun eigen medische gegevens te bekijken.

De eindrapportage biedt een waardevolle inkijk in ruim 3 jaar bouwen aan digitale gegevensuitwisseling bij instellingen van medisch-specialistische zorg, ten behoeve van de patiënt.

Meer over het VIPP-programma, de eindrapportage en het online gesprek over de overhandiging van het rapport tussen Ad Melkert en Erik Gerritsen is te lezen, zien en te horen op de site van de NVZ.