Website Medicatieoverdracht live

Vanaf nu staat de website www.samenvoormedicatieoverdracht.nl live waar je als zorgaanbieder, softwareleverancier en patiënt alles leest over medicatieoverdracht.

Naast ondersteuning bij de implementatie van de richtlijn Overdracht van medicatieoverdracht in de keten en de bijbehorende drie informatiestandaarden lees je hier ook meer over o.a.:

  • de urgentie en het belang van medicatieoverdracht voor zorgverleners en patiënt;
  • de reikwijdte en impact;
  • de implementatie-aanpak;
  • deelnemende partners en hoe je kunt meedoen;
  • de belangrijkste veranderingen;
  • de impact van het programma op zorgprocessen;
  • de tijd die de implementatie vraagt van zorgaanbieders, softwareleveranciers en patiënten.

Bovenstaande onderwerpen komen terug in de praktijkverhalen en FAQ's. Later dit jaar komt er een kennisbank, waarin de informatie wat betreft het programma groeit en goed vindbaar blijft.

Kracht: het samen

De kracht van het programma Mediatieoverdracht zit in het ‘samen’. Zo ook voor deze programmawebsite. Zowel deelnemer als het programmateam biedt nieuws en praktijkverhalen. Zorgsectoren vertellen over hun voorbereidingen: zij delen kennis, ervaringen, successen en overwegingen. Zij willen hiermee andere deelnemers inspireren en meenemen in de voortgang die zij boeken in de overdracht van medicatiegegevens.