Jaarbeeld 2020 Registratie aan de bron

‘De vrijblijvendheid voorbij’, dat is het motto voor de laatste periode van Registratie aan de bron. In het Jaarbeeld 2020 lees je wat Registratie aan de bron het afgelopen jaar voor elkaar kreeg én hoe men daar nu alles op alles zet om tot meer standaardisatie te komen.

In het Jaarbeeld komen o.a. Carolien Bouma (programmamanager), Yoen van der Linden (adviseur kwaliteitsregistraties) en Edwin van der Meer (stuurgroeplid) aan het woord. Ook vind je er een overzicht van online verdiepingssessies, het uitwisselingsmodel en de BgZ-audit. 

Bekijk het complete Jaarbeeld 2020 op de site van Registratie aan de bron

Over Registratie aan de bron

Registratie aan de bron ontstond in 2014 als een initiatief van de acht umc’s en Nictiz. Inmiddels doen ook de NVZ, V&VN en FMS mee. Het programma bouwde voort op de visie die het NFU-consortium Kwaliteit van zorg formuleerde op wat destijds heette: ‘documentatie en gebruik van zorggegevens’. De missie van Zorg aan de bron is betere zorg door eenduidig vastleggen van zorginformatie voor hergebruik.