AVG-klantingang voor zorgaanbieders verandert

De AVG-Helpdesk van het Informatieberaad (IB) heeft het zorgveld, sport- en het sociaal domein de afgelopen 3 jaar ondersteund bij de implementatie en acceptatie van de AVG. Inmiddels zijn de koepels en aanbieders op het gebied van AVG zelf goed toegerust en ingericht.

Zorgaanbieders kunnen met hun AVG-vragen terecht op de AVG-site van eigen (koepel)organisatie. Daarnaast blijft de Autoriteit Persoonsgegevens een belangrijke kennis,- en vraagbaak voor privacy en AVG-vragen.

Dit betekent dat de AVG-Helpdesk onder het IB in een andere vorm doorgaat. De AVG-website van het IB zal tenminste nog een jaar beschikbaar blijven in haar huidige vorm en geüpdatet worden bij wijzigingen in wet-of regelgeving. De helpdesk stopt echter met het rechtstreeks beantwoorden van vragen en zet deze niet meer om naar FAQ’s voor op de website.

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport geeft aan een initiatief te willen starten voor een brede helpdesk voor wetgevingsvraagstukken. Waar mogelijk worden de functies van de AVG-Helpdesk van het IB daar ondergebracht. Hierover houden we u op de hoogte.