Meet Up Netwerkperspectief: meld je aan!

Maandag 19 april van 13.30 – 16.00 uur staat de 8e Meet Up van het Informatieberaad Zorg gepland met als thema “Netwerkperspectief  - verbind verbeter versnel.” Verschillende cruciale vragen, mooie onderwerpen en boeiende sprekers staan op ons online programma.
Mis het dus niet en meld je snel aan!

Vernetwerking van zorg

De maatschappij verandert en technologische ontwikkelingen volgen elkaar in een rap tempo op. De zorg en de rol van de patiënt veranderen mee. Ketengeoriënteerde zorg maakt plaats voor netwerkzorg, waarbij patiënten centraal komen te staan en zorgverleners steeds meer en meer organisatie- en specialisme-overstijgend gaan samenwerken. Zorg wordt in een integrale aanpak geleverd; grenzen tussen Cure, Care, preventie en het sociaal domein verdwijnen.

Verbind, verbeter, versnel

Hoe zorgen we ervoor dat hierbij eenduidige informatie, bij de juiste zorgverleners op het juiste moment beschikbaar is? Hoe kunnen we slim en snel gebruikmaken van deze informatie en zo van meer toegevoegde waarde zijn in de zorg aan de cliënt?

Hoe krijgen we het samen voor elkaar?

Netwerksamenwerking vraagt om een andere organisatie en governance, en is juist ook op gebied van cybersecurity, datagebruik en standaardisatie allesbepalend. Stap voor stap zijn we op weg naar een goedwerkend stelsel voor duurzame gegevensuitwisseling in de zorg. Een doelarchitectuur die bijdraagt aan betere, betaalbare en toegankelijke zorg. Een meerjarentransitie van formaat die een sterk appèl doet op gedrag en mindset van alle betrokkenen, zowel van partijen als individuen. Grootschalige veranderingen die vragen om grote investeringen. Hoe houden we dit allemaal beheersbaar? Hoe blijven IT en zorgverleners verbonden en hoe houden we iedereen gemotiveerd? Welke technologische toepassingen lenen zich goed voor netwerksamenwerking? Welke rol speelt de zorgbrede community? Wat leren we van grote digitaliseringstrajecten zoals de bouw van het basissysteem voor de registratie van alle Nederlanders? Hoe voorkomen we dat alle seinen op rood komen te staan? Wat is nodig voor succes en hoe krijgen we het samen voor elkaar?

Meld je snel aan!

Cruciale vragen, mooie onderwerpen en boeiende sprekers die 19 april a.s. op het programma staan van alweer de 8e Meet Up! Thema: “Netwerkperspectief – verbind verbeter versnel.”

Mis het dus niet en meld je snel aan! We kijken uit naar je komst!