Veel interesse voor openbaar Informatieberaad Zorg

Maar liefst 170 volgers online zagen afgelopen maandag, 19 april, hoe het Informatieberaad Zorg bijeenkwam. Naast de diverse agendapunten, zoals het Zorgadresboek en de notitie ‘Herkenning bij versnelling en verbetering digitale communicatie in de zorg’ nam het IB afscheid van Erik Gerritsen als voorzitter van het IB.

Zorgadresboek (kandidaat) bouwsteen in het duurzaam informatiestelsel van de zorg

Tijdens de vergadering stemde het Informatieberaad in met het zorgadresboek/ZORG-AB als (kandidaat) bouwsteen in het duurzaam informatiestelsel van de zorg. Het ZORG-AB is een virtueel adresboek waarin zorgaanbieders hun vindbaarheid kunnen opnemen. Hiermee wordt voor het zorgveld een langverwachte en belangrijke stap gezet.

Het Informatieberaad neemt de adviezen van de Architectuurboard Zorg voor het Zorg-AB over. Deze houden onder meer in dat de complementariteit met het LRZa duidelijk wordt neergezet. Het Informatieberaad ziet het Zorg-AB ook als een eerste stap richting een uitwerking van het zorginformatiestelsel.

Notitie herkenning bij versnelling en verbetering digitale communicatie in de zorg

De kernboodschap van deze notitie is dat het tempo rondom digitalisering en de daarvoor benodigde zorginfrastructuur fors omhoog moet. Er moeten keuzes worden gemaakt en oplossingen worden gezocht voor gezamenlijke problemen, omdat programma’s (opnieuw) op onderdelen vast dreigen te lopen.

De leden van het IB herkennen de analyse zoals geschetst in deze notitie. Zij willen graag aan de voorkant betrokken worden bij de uitwerking van het vervolg van de notitie.

Afgesproken wordt om de voortgang en de snelheid op dit belangrijke onderwerp te borgen. Dit betekent dat in het IB van 14 juni a.s. een eerste verkenning van een procesaanpak en eventuele oplossingsrichting van 1 of 2 knelpunten zal worden gepresenteerd.

“Versnelling en verbetering digitale communicatie in de zorg” wordt het thema van de Vrienden van het Informatieberaad op 30 september a.s.. Op deze dag zullen een aantal uitwerkingen van knelpunten worden gepresenteerd.

Afscheid Erik Gerritsen

Na het officiële gedeelte was het tijd voor het afscheid van de voorzitter van het IB, Erik Gerritsen. Dat hij geliefd is bleek wel uit de vele lovende woorden tijdens de speech van Dianda Veldman, die zij deed namens de IB-leden.

‘Erik kan zien wat er is; welke olifant er in de kamer staat. Hij brengt het hele systeem in de kamer tot leven. Hij ziet hoe de hazen lopen, is vlijmscherp, vraagt door en regisseert processen. Erik professionaliseerde niet alleen de digitale kant bij het ministerie, hij weet ook de mensen in het veld te inspireren. Naast internationaal aandacht vragen voor de Dutch approach, sprak hij zorgverzekeraars en zorgaanbieders aan op hun verantwoordelijkheid en prikkelde hij leveranciers zich in te zetten voor het algemeen belang. Onder zijn leiding ging het Informatieberaad steeds meer voorstellen. Ook zorgde hij ervoor dat publiek tijdens vergaderingen mee mocht kijken. Eigenlijk is Erik gewoon een leuke kerel is’, aldus Dianda Veldman.

Openbaar Informatieberaad Zorg

De volgende openbare vergadering van het IB is op 11 oktober 202. Bekijk hier alle vergaderdata van het IB.