Informatieberaad verwelkomt vier nieuwe leden

Het Informatieberaad Zorg heeft in de vergadering van 11 oktober nieuwe leden verwelkomd en afscheid genomen van Reinier Bax, bestuurslid bij beroeps- en brancheorganisatie voor apothekers KNMP.

Informatieberaad Zorg vergadering van 11 oktober 2021 vanuit de studio in Den Haag
Achter de schermen van de online vergadering van het Informatieberaad Zorg, 11 oktober 2021

Voor de meeste nieuwe leden was de vergadering van 11 oktober de eerste als lid van het Informatieberaad Zorg (IB). Annette de Boer, directeur publieke gezondheid GGD Haaglanden volgt José Manshanden op namens de GGD-GHOR. Een tweede nieuw lid is Ernst Klunder, bestuurslid van ’s Heeren Loo en van de brancheorganisatie Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN). Voor Ineen zit voortaan Corine van Geffen, bestuurder van Huisartsenpost Amsterdam in de raad. Zij volgt Maarten Klomp op. Mark Janssen, bestuurslid en CFO Radboud UMC die Mirjam van Velthuizen namens de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) opvolgt is ook sinds nu lid van het Informatieberaad Zorg.

KNMP–bestuurder Reinier Bax verlaat het Informatieberaad Zorg en neemt afscheid. Hij was vier jaar lid van het Informatieberaad en ambassadeur van het medicatiebeleid. “Je was een betrokken en prettig lid. Dank je wel voor je inzet”, zei Dianda Veldman, directeur van de Patiëntenfederatie die deze vergadering waarnemend voorzitter was. Bax zelf zegt dat hij zich met veel plezier heeft ingezet. Er is best veel bereikt en ik hoop dat de bevlogenheid in het Informatieberaad Zorg blijft.”

Bax wordt vanaf de volgende vergadering van het Informatieberaad Zorg opgevolgd door apotheker en KNMP bestuurder Jacco Pesser. De volgende vergadering is op 6 december 2021 in het VWS-gebouw in Den Haag.

Informatieberaad Zorg

Het informatieberaad Zorg is een bestuurlijk overlegorgaan tussen zorgpartijen en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De leden werken aan een duurzaam informatiestelsel om de zorg beter, betaalbaarder en toegankelijker te maken.