Informatieberaad Zorg wil visie, inzicht en voortgang gegevensuitwisseling in de zorg

Het Informatieberaad Zorg wil meer duidelijkheid over de voortgang van verschillende programma’s voor gegevensuitwisseling in de zorg. Zij heeft daarom in de online vergadering van 11 oktober besloten dat er een zorgbrede visie op data (her-) gebruik, meer samenhang in het programmaportfolio en een concreet plan en tijdpad voor generieke functies moet komen. Deze besluiten moeten bijdragen aan het bouwen van een duurzaam informatiestelsel in de zorg.

Karoline Moors, specialistisch adviseur portfoliomanagement bij BIZ, krijgt groen licht om haar Visie Portfolio (management) verder uit te werken. Zij schetst in de oplegnotitie Visie Porfolio (management)  dat door een veelheid aan initiatieven overzicht ontbreekt. Voor het vervullen van de ambitie van een duurzaam informatiestelsel in de zorg (DIZ) is het volgens die notitie evident en urgent om het portfolio inzichtelijk te maken en samenhang te duiden. Moors gaat nu die samenhang creëren uitgaande van de vier outcomedoelen, de vijf focusprogramma’s en de gemeenschappelijke voorzieningen autorisatie, authenticatie/identificatie, toestemming/lokalisatie en adressering.

Informatieberaad Zorg vergadering van 11 oktober 2021
Van links naar rechts: Ron Roozendaal, CIO VWS; Ingrid Pagter, hoofd Bureau Informatieberaad Zorg, Dianda Veldman directeur Patiëntenfederatie en vandaag plaatsvervangend voorzitter van het Informatieberaad Zorg en Trix van der Linden, secretaris Bureau Informatieberaad Zorg

Hiervoor gaat ze drie producten/diensten ontwikkelen: inzicht, roadmap, en een toekomstverkenning. ”Over en door projecten heen inzicht krijgen, is een eerste stap naar meer samenhang”, licht zij toe. Domien DeBruyne, CEO Andros Clinics en bestuurslid van Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN) en Marcel Heldoorn, manager digitale zorg bij Patiëntenfederatie Nederland (PFN) hebben zich aangeboden als sparringpartner op dit dossier. 

Meervoudig gebruik van data

Informatieberaad Zorg vergadering van 11 oktober 2021 vanuit de studio in Den Haag
Achter de schermen van de online vergadering van het Informatieberaad Zorg, 11 oktober 2021

Het Informatieberaad Zorg stemt ook in met de aanbeveling van Bert Huisman, coördinerend adviseur implementatie bij het Bureau Informatieberaad Zorg (BIZ) over ‘Meervoudig gebruik van data’. Hierin adviseert hij om te komen tot een zorgbrede visie en strategie op data (her-)gebruik en om op basis daarvan een bijpassende vorm van regie in te richten. Dat is, zegt Huisman desgevraagd, inclusief de eerste lijn. Deze aanbeveling moet volgens het Informatieberaad nu concreet worden uitgewerkt. 

Analyse generieke functies

Het Informatieberaad Zorg neemt ook de aanbevelingen over van Jasper van Lieshout, stelselarchitect BIZ, die zijn afgeleid uit de oplegnotitie Inrichting van generieke functies. Over deze generieke functies bestaan veel vragen bij onder meer zorgverleners, Chief Medical Information Officers en IT-leveranciers, stelt Van Lieshout. Bijvoorbeeld over hoe voorzieningen zoals Mitz en het Zorgadresboek (Zorg AB) moeten worden geïmplementeerd en wat de verhoudingen zijn tussen deze en andere voorzieningen, zoals NUTS. Voor de interoperabiliteit is het noodzakelijk om voor de inrichting van de generieke functies eenduidige afspraken vast te leggen over al deze zaken. 

De aanbevelingen spitsen zich toe op de voorzieningen Mitz, Zorg AB, UZI en URA-nummers en medische autorisatieprotocollen. Hierbij moet duidelijk worden welke (normatieve) afspraken en implementatieactiviteiten nog nodig zijn om de generieke functies en de voorzieningen daarin werkend te krijgen. Het IB vraagt om een concreet plan voor de verschillende oplossingen en hun tijdspaden. VWS geeft aan meer regie te zullen nemen op de generieke functies en bijbehorende voorzieningen. 

Deze vergadering is mogelijk de laatste die online wordt gehouden. IJs en weder dienende zijn alle volgende vergaderingen weer fysiek, besluiten de deelnemers. Het Informatieberaad Zorg is een bestuurlijke samenwerking tussen deelnemers uit het zorgveld en het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport die samenwerken aan het veilig en betrouwbaar uitwisselen van zorggegevens. 

De volgende vergadering van het Informatieberaad Zorg is op 6 december. 

Heeft u vragen of opmerkingen over de genoemde notities?  Mail het Bureau Informatieberaad Zorg!