Wet Elektronische Gegevensuitwisseling in de Zorg: Technische briefing en bijeenkomst

Op 23 november geeft het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) een technische briefing aan de Tweede Kamer over de Wet Elektronische Gegevensuitwisseling in de Zorg, de Wegiz. Zorgaanbieders en ict-leveranciers kunnen voorafgaand aan deze briefing een speciale online bijeenkomst bijwonen om alles te leren over deze nieuwe wet. Volg beide bijeenkomsten live online.

De technische briefing in de Tweede Kamer is live te volgen van 16.30 tot 18.00 uur via de livestream van de Tweede Kamer. In deze technische briefing houden Esther Spaans, beleidsmedewerker Wetgeving en Juridische Zaken, en Ron Roozendaal, directeur Informatiebeleid, een presentatie over het wetsvoorstel voor de Wegiz. Deze gaat vooral over de werking en de invoering van de Wegiz en over normering, certificering en standaarden. En bovendien over wat er intussen al is bereikt in het veld.

Daarnaast besteden de sprekers aandacht aan beleidskader en -doel van elektronische gegevensuitwisselingen, aan de laatste stand van zaken, en aan de beleidshistorie van gegevensuitwisseling. Na afloop van de technische briefing kunnen Kamerleden vragen stellen.  De behandeling van het wetsvoorstel voor de Wegiz is gepland in week 3 van 2022.

Digitale zorg

Digitale zorg wordt steeds gewoner voor zowel patiënten als zorgverleners. Daarbij wisselen zorgaanbieders steeds meer informatie digitaal uit met patiënten.  Vaak gaat het om persoonlijke, privacygevoelige gegevens.

Online bijeenkomst

Het ministerie van VWS houdt voordat de technische briefing van de Tweede Kamer over de Wegiz begint, samen met Nictiz het online-evenement over digitale toegang in de zorg: Veilig inloggen, fijn IDee!
Onderwerpen die aan bod komen zijn Wet digital overheid, ToegangVerleningService, Machtingsvoorziening en Persoonlijke Gezondheidsomgevingen (PGO’s).  

De bijeenkomst is op 23 november van 9.30 - 15.00 uur. Je kan je aanmelden voor het online evenement Digitale Toegang in de zorg.

Patiënt en arts spreekuur