Gegevens uitwisselen in de zorg: net als sms

Gegevensuitwisseling in de zorg moet net zo makkelijk worden als een sms versturen. Dat wil zeggen, volgens Ron Roozendaal, directeur informatiebeleid bij het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), dat het delen van gegevens in de zorg tussen zorgverleners onafhankelijk van de onderliggende infrastructuur moet zijn. Dat lichtte hij onlangs toe in de technische briefing over de wet gegevensuitwisseling in de zorg die online is terug te kijken.

Op 23 november hield de Tweede Kamer onder leiding van PvdA Tweede Kamerlid Attje Kuiken een technische briefing over het wetsvoorstel Wetsvoorstel Elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz).

Gegevensuitwisseling in de zorg is nodig, zo blijkt uit een toelichtend filmpje over hoe verpleegkundigen patiënten overdragen die nazorg nodig hebben. Ze moeten digitale informatie kopiëren, plakken en in verschillende systemen zetten. Maandelijks vinden er tienduizenden overdrachten plaats waarmee verpleegkundigen soms wel vier uur per patiënt bezig zijn. Die tijd zit niet in directe zorg. “In de zorg gebeurt nog steeds wat je erbuiten niet meer ziet. We zijn gewoon geraakt om dingen makkelijk te regelen voor online kopen en bestellen. Maar als mensen de zorg ingaan, wordt er nog heel veel gefaxt, er wordt nog veel overgetypt en er worden DVD’s op buiken in ambulances gelegd. Dat komt omdat er weinig gestandaardiseerde gegevensuitwisseling is”, zegt Roozendaal. Dit leidt ertoe dat mensen onnodig vaak hun verhaal moeten vertellen, er zijn meer fouten en er zijn meer systemen die niet op elkaar aansluiten.”  

Wegiz

Een wet kan helpen bij betere gegevensuitwisseling in de zorg. De Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg gaat over hoe gegevens elektronische worden uitgewisseld. De Wegiz legt geen verplichting op om die gegevens uit te wisselen, licht Ester Spaans, beleidsmedewerker wetgeving en juridische zaken van VWS, toe. Wel eist de wet dat de bron waarin is vastgelegd welke gegevens worden uitgewisseld voor goede zorg een kwaliteitsstandaard is.

SMS

In het wetsvoorstel wordt geen verplichte infrastructuur voorgeschreven. Dit is belangrijk, antwoord Roozendaal desgevraagd op een Kamervraag. Zorgverleners kunnen kiezen over welke infrastructuur zij gegevens versturen. Hij vergelijkt het met het sturen van een sms. “De manier waarop je een sms verstuurt is ontkoppeld van welke provider je gebruikt. Dat is ook wat hier wordt bedoeld.”
Andere vragen van Kamerleden gingen onder andere over de mogelijkheden voor versnelling, toezicht en handhaving, privacy en toestemming, en de acceptatie van beelden van andere zorgverleners.

14 december | Webinar: EGIZ, werk in uitvoering – de samenhang

Vanuit de Wegiz wordt verwezen naar NEN-normen. De inhoud van de normen wordt bepaald in werkgroepen die door NEN worden begeleid. Op 14 december houdt VWS samen met NEN de webinar EGIZ-werk in uitvoering – de samenhang. Deze is van 10.30 tot 12.00 uur. Je kunt je inschrijven op de NEN EGIZ-website.