Health Tools Interoperability als kandidaat bouwsteen toegelaten

De afspraken set Health Tools Interoperability (HTI) wordt toegelaten als kandidaat-bouwsteen van het duurzaam informatiestelsel Zorg. HTI maakt het makkelijker om met verschillende eHealth modules te werken zonder steeds opnieuw persoonsgegevens te moeten delen. Dat is besloten tijdens de Informatieberaad Zorg vergadering van 6 december 2021.

HTI is een technische standaard waarmee leveranciers van eHealth modules kunnen integreren met zorgplatformen zonder persoonsgegevens te delen. Mensen kunnen door HTI anoniem gebruik maken van alle mogelijkheden die de websites en programma’s bieden en hoeven niet iedere keer opnieuw aan te melden, mailadressen of wachtwoorden te onthouden. De bouwsteen is in opdracht van Stichting Beter met Elkaar ontwikkeld.

Maarten Klomp, voorzitter GROZzerdam Vitaal in Brainport, licht namens Stichting Beter met Elkaar toe dat HTI past in de beweging naar netwerkzorg, preventie, gezondheid en passende zorg. “Het is een open source standaard die het publieke domein veilig kan verbinden met het zorgdomein.” Het is van belang beargumenteert Klomp, dat er afspraken komen over standaardisatie tussen het publieke en het zorgdomein. Die zijn er nog niet.”

HTI

In de praktijk betekent HTI dat zorgconsumenten makkelijker met verschillende eHealth programma’s kunnen werken zonder steeds opnieuw te hoeven inloggen. Stel, een zorgconsument logt in op een gezondheidsportaal en vindt daar een passend zelfhulpprogramma . Dit programma staat op de server van de aanbieder van dat programma. De zorgconsument zou zich zonder HTI bij dat programma opnieuw moeten aanmelden. HTI zorgt ervoor dat een zorgconsument dat niet hoeft: de gegevens van de gebruiker gaan mee zodat die meteen verder kan. De aanbieder krijgt de persoonsgegevens echter niet te zien, die krijgt alleen een anonieme code waarmee het programma kan onthouden wie de consument is.

Standaarden

HTI werkt samen met andere technische open standaarden, zoals HL7 FHIR om samen te werken met hulpverleners in de gezondheidszorg, IRMA of DigiD voor online identificeren en Solid om data op te slaan in een persoonlijke kluis. HTI biedt zorgconsumenten meer keuzevrijheid en controle over hun eigen persoonlijke informatie en er ontstaan nieuwe mogelijkheden voor gegevensuitwisseling tussen open en beveiligde werelden. 

Proeftuinen

In een aantal proeftuinen is ervaring opgedaan met het samenstellen van allerlei eHealth modules die via HTI toegang gekregen kon worden. Deze platformen zijn onder meer Buurtplein Achtste Barrier Eindhoven, Oostvoorelkaar Utrecht, LekkerinjevelAmsterdam. HTI is ingebouwd om het platform te koppen met eHealth aanbieders. De proeftuinen hebben volgens van Middendorp laten zien hoe het ontsluiten van eHealth mogelijk is te maken.

Bouwstenen

Als het Informatieberaad zorg een bouwsteen als kandidaat-bouwsteen aanwijst, heeft dat een richtinggevend karakter. Partijen wordt aanbevolen deze bouwsteen te gebruiken. In het Informatieberaad Zorg werken zorgpartijen en het ministerie van Volksgezondheid en Welzijn en Sport samen aan een duurzaam informatiestelsel.

HTI heeft omdat het in een startup fase zit nog een te lage adoptiegraad in de zorg om als volwaardige bouwsteen op te nemen. Als de adoptiegraad stijgt, HTI in de scale-up fase terechtkomt en het bijvoorbeeld geïntegreerd is met Smart on FHIR zou HTI als volwaardige bouwsteen, of als onderdeel van een grotere bouwsteen, vastgesteld kunnen worden.

Health Tool Interoperability
Health Tool Interoperability standaard voor eHealth toepassingen