Initiatiefnemers focusprogramma Registratie aan de Bron willen doorstart

Het focusprogramma Registatie aan de Bron eindigt formeel in april 2022. De initiatiefnemers willen dat het programma doorgaat. Het slotevent in maart bespreekt enkele aanbevelingen uit het eindrapport. Deze zijn onder meer de wens om regie van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), samenwerking met leveranciers en zorgproces centraal.

Registratie aan de bron is voor het Informatieberaad Zorg een van de vijf focusprogramma’s die kunnen bijdragen aan een duurzaam informatiestelsel. Het programma beoogt dat zorgverleners in de MSZ eenduidig zorginformatie registreren zodat andere zorgprofessionals die makkelijk kunnen hergebruiken. Registratie aan de bron is een initiatief uit 2015 van Nictiz en vier Informatieberaad Zorg-leden: de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU), de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ), Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN) en Federatie Medisch Specialisten (FMS). Citrienfonds financiert het programma tot april 2022.

Regie

Programmaleider Carolien Bouma roemt de resultaten uit pilotprojecten. Maar door gebrek aan standaardisatie blijkt opschaling van de projecten moeizaam. De eindrapportage van Registratie aan de Bron beveelt daarom aan dat er landelijke, zorgbrede regie moet komen met duidelijke doelen en deadlines waarmee de verschillende sectoren dan zelf aan de slag gaan.  Edwin van der Meer, voorzitter raad van bestuur van Bovenij ziekenhuis Amsterdam en NVZ- roept om regie van VWS. “Het veld heeft een leidraad nodig, met duidelijke deadlines en een partij die ons daaraan houdt. Ik denk dat VWS daar een mooie rol in kan spelen.” NFU, NVZ, FMS en V&VN willen zo snel mogelijk bepalen welke gegevens als eerste landelijk aangepakt moeten worden voor eenduidige registratie en uitwisseling.  

Deadlines

Ron Roozendaal, directeur Directie Informatiebeleid bij VWS, wijst op het wetsvoorstel voor de Wet Elektronische Gegevensuitwisseling dat binnenkort wordt behandeld in de Tweede Kamer. In overleg met het zorgveld - via het Informatieberaad Zorg - is bepaald welke gegevensuitwisselingen als eerste in aanmerking kunnen komen voor de wet Elektronische Gegevensuitwisseling in de Zorg. Deze zijn opgenomen in een zogenoemde Roadmap. “Er wordt nu gevraagd om regie maar ik hoor graag het eerste UMC dat zegt: ik richt mijn EPD precies zo in als dat van mijn collega. Dán kun je hergebruiken. Je kunt wel vragen om top-down regievoering, maar zonder gunfactor gaat dat niet werken. Regie betekent keuzes maken waar per definitie niet iedereen gelukkig van wordt. Wat wij als VWS wél kunnen doen, is forceren dat het gesprek versnelt. Dat er sneller compromissen worden gesloten en dat er deadlines worden afgesproken.”

Leveranciers

Een ander voorstel dat naar voren komt op het slotevent is om eerder en meer met EPD-leveranciers samen te werken. Die worden vaak pas te laat betrokken, vertelt Guido van den Broek, hoofdhalschirurg en Chief Medical Information Officer in het Radboudumc. “Wij hebben een landelijk zorgpad met eenduidige registratie gebouwd voor de hoofdhalsoncologie. Daar zijn we al jaren met grote inzet mee bezig geweest – en dan lopen we uiteindelijk tegen het feit aan dat een van de epd-leveranciers niet meewerkt. Dat is ook meteen wat we beslist beter hadden kunnen doen: we hadden de leveranciers in het begin veel meer moeten betrekken.” Vincent van den Berg van leverancier Chipsoft beaamt dat met zorgprofessionals moet worden samengewerkt.

Zorgprofessionals

Een derde aanbeveling is het zorgproces centraal stellen en zorgen dat zorgprofessionals gefaciliteerd worden bij het goed registreren. Iris Verberk, internist-nefroloog en bestuurslid van de FMS: “Artsen merken op dit moment de voordelen nog maar beperkt. Als dat beter wordt, gaat het proces zichzelf versterken.”

Het eindrapport wordt in april aan het Informatieberaad Zorg overhandigd.

Slotbijeenkomst Registratie aan de bron