Rechter blokkeert publicatie ACM over marktwerking EPD en digitale gegevensuitwisseling

De marktverkenning van Autoriteit Consument & Markt (ACM) over Ziekenhuisinformatiesystemen en Elektronische Patiënten Dossier-systemen (ZIS/EPD) en digitale gegevensuitwisseling in de ziekenhuissector mag volgens de voorzieningenrechter niet worden gepubliceerd. Een van de EPD-leveranciers verzocht de rechter publicatie tegen te houden uit vrees voor reputatieschade.

De voorzieningenrechter heeft dat verzoek gedeeltelijk toegewezen, schrijft de ACM. In het rapport, dat is uitgevoerd door consultancybureau KPMG, beschrijven de onderzoekers de belemmeringen die ziekenhuizen ervaren bij het uitwisselen van elektronische gegevens tussen verschillende EPD-systemen. De rechtbank oordeelde eerder dat de ACM wel aan zijn verplichting tot zorgvuldigheid had voldaan en vond de eis van de marktorganisatie onevenredig. De voorzieningenrechter wil meer tijd nemen om tot een definitief oordeel te komen. Tot dan mag de ACM alleen de managementsamenvatting (PDF) publiceren.

Managementsamenvatting

De managementsamenvatting bevestigt wat een tussenstand van het onderzoek in december al concludeerde. Deze mocht de ACM wel publiceren.

  • Er is een sterk geconcentreerde markt; er zijn enkele aanbieders van ziekenhuisinformatiesystemen.
  • Toetreden tot de Nederlandse markt is moeilijk vanwege de nationale wet- en regelgeving, lokale inrichting en codestelsels. Daarnaast schakelen ziekenhuizen niet graag over op een ander systeem. Onder andere omdat het systeem in hoge mate geïntegreerd is met de processen in een ziekenhuis en vanwege de hoge (implementatie)kosten.
  • Betrokken partijen ervaren verschillende belemmeringen voor gegevensuitwisseling tussen informatiesystemen (van verschillende aanbieders); onder andere op het gebied van interoperabiliteit.

Samenwerking

In de tussenstand van de marktverkenning uit december, adviseert de ACM dat ziekenhuizen meer zouden kunnen samenwerken voor de inkoop van nieuwe modules of de inkoop van aanvullende of doorontwikkelde ICT-producten en –diensten of de inkoop van een nieuw ZIS/EPD-systeem. En daarbij zouden ze in samenwerking de doorontwikkelingsrichtingen kunnen beïnvloedend van het huidige ZIS/EPD.

Leidraad

De ACM werkt nu aan een leidraad die de concurrentieregels voor ICT-leveranciers en andere marktpartijen in de zorg verduidelijkt en concretiseert. De ACM gaat hiervoor met marktpartijen in gesprek.