Volg live vergadering Informatieberaad Zorg

Maandag 25 april vergadert het Informatieberaad Zorg (IB) in Den Haag. Dit is de eerste fysieke bijeenkomst van het Informatieberaad Zorg sinds twee jaar. Onder meer het focusprogramma Registratie aan de Bron en de online toestemmingsvoorziening Mitz staan op de agenda. Het Bureau Informatieberaad Zorg verzorgt een livestream zodat de bijeenkomst overal is te volgen vanaf een beeldscherm.

Het focusprogramma Registratie aan de Bron is op 15 april formeel geëindigd. Het Informatieberaad gaat besluiten wat het gaat doen met de aanbevelingen. Registratie aan de Bron is een van de vijf focusprogramma’s van het Informatieberaad Zorg. Het programma richt zich op eenmalig en eenduidig vastleggen voor meervoudig gebruik binnen de medisch specialistische zorg (MSZ), wordt gefinancierd door het Citrienfonds en heeft een eigen stuurgroep, bestaande uit de Nederlandse Federatie van Universiteiten (NFU), Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ), Federatie Medisch Specialisten (FMS), Beroepsvereniging Verzorgenden Verpleegkundigen (V&VN) en het Nederlands instituut voor ICT in de zorg Nictiz.

Verder staat onder andere de online toestemmingsvoorziening Mitz op de agenda. De Architectuur Board adviseert het Informatieberaad Zorg deze voorziening op te nemen als een bouwsteen voor toestemming in het informatiestelsel in de zorg. Het AB adviseert ook Nuts in proces van toelating te nemen voor de functie van toestemming.

De volledige agenda en bijbehorende stukken staan op de website van het Informatieberaad Zorg.

De vergadering is van 16.00 uur tot 18.00 uur en wordt live opgenomen vanuit het VWS-gebouw De Resident in Den Haag. Dit overleg is openbaar en live te volgen via dit kanaal.

Beeld: ©Hans Roggen