MedMij in de wachtkamer

MedMij is tegenwoordig in de wachtkamers van huisartsen te vinden. Drie maanden lang wordt in een groot aantal huisartsenpraktijken een korte video over het MedMij-label getoond.

MedMij is dé Nederlandse standaard voor het veilig uitwisselen van gezondheidsgegevens tussen zorggebruikers en zorgaanbieders via een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO). Stichting Medmij, een initiatief van Patiëntenfederatie Nederland, is een van de vijf focusprogramma's van het Informatieberaad Zorg. MedMij maakt het mogelijk dat burgers hun medische dossiers veilig kunnen bekijken in een PGO. Door het zicht op de eigen gegevens krijgen mensen meer de regie over hun eigen gezondheid, en kunnen ze ook zelf meer invloed uitoefenen op preventie en bescherming van hun gezondheid.

De komende drie maanden wordt MedMij via narrowcasting in een groot aantal wachtkamers van huisartsenpraktijken getoond. Daarnaast kunnen huisartsenpraktijken via het portaal van de PGO-alliantie/Patiëntenfederatie Nederland (bestellen.pgo.nl) een sticker en een leaflet met uitleg over MedMij bestellen.

Deze campagne krijgt in het najaar een vervolg. Dan zullen onder meer video-advertenties op Facebook, Instagram en YouTube verschijnen. Het doel is dat zorgverleners en -gebruikers weten dat het Medmijlabel staat voor een veilige online uitwisseling van medische gegevens in PGO’s.

Er is een speciale landingspagina in de lucht: neem een kijkje op medmij.nl/veilig.