Informatieberaad Zorg kiest voor Mitz en nodigt Nuts uit

Het Informatieberaad Zorg heeft besloten de online toestemmingsvoorziening Mitz op te nemen als bouwsteen in het informatiestelsel in de zorg. De leden van het Informatieberaad Zorg nodigen ook de toestemmingsvoorziening Nuts uit voor het proces van toelating. Hiermee volgt het Informatieberaad Zorg het advies van de Architectuur Board.

Dit heeft het IB onlangs besloten in haar eerste fysieke vergadering sinds twee jaar in Den Haag. Met een toestemmingsfunctie geeft de patiënt toestemming aan zorgverleners om gegevens in een netwerk uit te wisselen voor passende zorg. Een bouwsteen is een concrete voorziening, (informatie)standaard of verzameling van afspraken waarover het Informatieberaad Zorg heeft besloten dat deze onderdeel uitmaakt van de basisinfrastructuur van het Zorginformatiestelsel.

Bij Mits gaat het om het geven van toestemming voor het gebruik van gegevens die klaarstaan voor onbekend later gebruik. Dit is met name nuttig in de spoedzorg en de medicatieoverdracht. NUTS gaat over het ophalen van gegevens die nog niet zijn klaargezet, maar waarbij de uitwisseling in de zorg ontstaat. Mitz en NUTS kunnen elkaar aanvullen.

Het besluit over de gemeenschappelijke voorziening Mitz geldt voor vijf jaar en wordt dan geëvalueerd. Er is dan meer zicht op de lange termijn oplossing voor wettelijke grondslagen voor het uitwisselen van gegevens. Ook dit was een van de aanbevelingen van de Architectuur Board die het Informatieberaad Zorg heeft overgenomen. Mitz en Nuts moeten verder op alle interoperabiliteitslagen afspraken maken en beide voorzieningen moeten aanvullend werken en niet met elkaar concurreren. 

De volledige agenda van de vergadering en bijbehorende stukken staan op de website van het Informatieberaad Zorg.

Ambulance en ambulancebroeders
Beeld: ©Nienke Elenbaas