VIPP Babyconnect krijgt extra geld

Het versnellingsprogramma VIPP Babyconnect voor digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg krijgt extra financiering van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Dit betekent dat het landelijk programma en de regionale partnerschappen kunnen doorgaan met de implementatie.

Om deze extra financiering mogelijk te maken is de beleidsregel VIPP Babyconnect aangepast. Deze is onlangs gepubliceerd in de Staatscourant. De komende weken worden alle regionale partnerschappen en VSV’s die nog aan willen sluiten persoonlijk of via (online) bijeenkomsten geïnformeerd.  

‘De weg vrijgemaakt’

Gegevensuitwisseling wordt in de geboortezorg en in de politiek steeds meer gezien als een belangrijke voorwaarde voor betere samenwerking in de zorg. “VIPP Babyconnect heeft de afgelopen jaren samen met cliënten, zorgverleners, zorgorganisaties en onderzoekers de weg vrijgemaakt voor digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg. Regionale partnerschappen hebben hierin flinke stappen gezet en het is belangrijk dat ze hiervoor goed toegerust blijven, daar horen ook de juiste financiële middelen bij. Uiteindelijk profiteren moeder en kind van die betere samenwerking tussen de professionals in de geboortezorg”, zegt Peter Leeflang, MT-lid van de directie Curatieve Zorg van VWS:

Aanvragen

De financiering is bestemd voor de extra kosten voor de inrichting van digitale gegevensuitwisseling en voor het gebruik tot en met 2024. In die periode wordt vastgesteld wat de uiteindelijke kosten hiervan zijn en hoe die worden opgenomen in de reguliere zorgbekostiging. De regionale partnerschappen in de geboortezorg hebben nu tot medio juni 2024 de tijd om digitale gegevensuitwisseling te implementeren. VSV’s die nog niet deelnemen aan VIPP Babyconnect kunnen tot 31 maart 2023 aansluiten bij een van de bestaande regionale partnerschappen.

VIPP

VIPP staat voor Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt & Professional. VWS heeft voor verschillende sectoren VIPP-programma’s ingericht, bijvoorbeeld voor de ziekenhuizen, GGZ sector, huisartsen en geboortezorg. De belangrijkste doelstelling van de VIPP programma’s is het uitwisselen van gestandaardiseerde informatie tussen de zorginstelling en de patiënt, waar mogelijk via een MedMij-gecertificeerd PGO. Alle VIPP programma’s werken hieraan.

Beeld: ©Kees van de Veen