Geef uw mening over conceptnorm NEN 7540 BgZ

De openbare consultatieronde voor de conceptnorm NEN 7540 BgZ-uitwisseling tussen instellingen voor medisch specialistische zorg is gestart. In deze norm staan eisen die gelden om de Basisgegevensset Zorg (BgZ) uit te kunnen wisselen. Zo weten leveranciers en ziekenhuizen waar ze aan moeten voldoen. 

Tot 1 februari 2023 kan iedereen zijn of haar mening geven over deze conceptnorm via www.normontwerpen.nen.nl (zoek op BgZ of 7540). 

Daarna beoordeelt en verwerkt de werkgroep NEN 7540 BgZ alle reacties. Iedereen die heeft gereageerd, krijgt hierover terugkoppeling van de werkgroep. Naar verwachting is de definitieve norm medio 2023 gereed.

In juni 2021 is de werkgroep BgZ gestart met het schrijven van NEN 7540. Onder begeleiding van NEN hebben 23 organisaties (leveranciers, ziekenhuizen, zorgaanbieders, certificerende instellingen en andere standaardisatie-organisaties) meegewerkt aan de totstandkoming van de norm.

Vragen? Schrijf in voor het webinar op 5 december

NEN organiseert op 5 december van 09.30 tot 11.00 uur een webinar waarbij iedereen vragen kan stellen over de conceptnorm. Bij dit webinar zijn de voorzitter van de werkgroep, de schrijvers van het normontwerp en vertegenwoordigers van het ministerie van VWS aanwezig om alle vragen te beantwoorden. Aanmelden voor het webinar kan via de site van NEN

Lees het hele nieuwsbericht op nen-egiz.nl.