Stakeholders sessie EHDS: Secundair datagebruik

Op woensdag 1 februari 2023 houdt het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) een stakeholders sessie over Secundair datagebruik uit het Europese wetsvoorstel voor de Europese Health Data Space (EHDS).

Het hoofdstuk Secundair gebruik van elektronische gezondheidsgegevens uit het EHDS-voorstel wordt begin 2023 in de Europese Raadswerkgroep in Brussel besproken. VWS vertegenwoordigt het Nederlands belang in deze onderhandelingen.

VWS werkt nu aan de positiebepaling voor Nederland. Om de Nederlandse inbreng zo sterk mogelijk te maken, laat het ministerie zich graag inspireren. Op 1 februari 2023 houdt zij daarom een stakeholdersessie.
Leden van de EHDS community kunnen op twee manier meepraten over dit van het EHDS voorstel.  

  1. Vragen stellen, mening uiten in het forum over het hoofdstuk EPD-systemen in welnessapps
  2.  Aanmelden voor deelname voor de stakeholdersessie

Aanmelden

Wie fysiek aanwezig wil zijn, vult eenvoudig het aanmeldingsformulier in met daarin een motivatie over waarom en hoe u wilt bijdragen aan de discussie over dit hoofdstuk. De beschikbare plaatsen worden vergeven op basis van een paar selectiecriteria:

  • Lidmaatschap van de EHDS-community
  • De motivatie
  • De tijd: aanmeldingen moeten voor vrijdag 27 januari 12 uur binnen zijn
  • Diversiteit van deelnemers: we willen een zo breed mogelijke stakeholders afvaardiging.

Deze stakeholderssessie op woensdag 1 februari 2023 is bij het Ministerie van VWS van 13.00 uur en 17.00 uur. Na afloop is er een netwerkborrel.

Doe mee. Denk mee. Praat mee.
Voor vragen over de sessie kunt u terecht bij di-ehds@minvws.nl