Minister Kuipers in EenVandaag: ‘Zorgen dat data voor de behandeling van een patiënt automatisch overgedragen kunnen worden’

In de uitzending van EenVandaag van gisteren vertelde VWS-minister Kuipers over het belang van het Wetsvoorstel elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz). “Het begint bij zorgen dat de gegevens voor de behandeling van een patiënt automatisch overgedragen kunnen worden. Uiteraard met toestemming van de patiënt.”

Administratieve lasten

Om gegevens automatisch over te kunnen dragen is een wetstraject in gang gezet: de Wegiz. Die heeft de verplichting om bepaalde gegevens elektronisch vast te leggen, zodat ze beschikbaar zijn voor overdracht, via een vast format, licht Kuipers toe.

De administratielast in de zorg is groot. Verpleegkundigen zijn veertig procent van hun tijd kwijt aan vaak nog papieren overdrachten. "Het kost allemaal veel tijd, tijd die we niet aan de patiënt kunnen besteden", vertelt kinder-ic-verpleegkundige Janneke Scholing van het Emma Kinderziekenhuis in Amsterdam in de uitzending.  

Verschillende elektronische systemen

Daarbij wordt aan patiënten vaak meerdere keren dezelfde vragen gesteld. Dat komt doordat zorgaanbieders hun eigen elektronische systemen hebben en die sluiten niet op elkaar aan. Kuipers: “Al je op de spoedeisende hulp belandt, ga je er vanuit dat de gegevens van jouw apotheek bekend zijn. Dat is nog niet zo en dat leidt tot veel extra administratie en regelmatig tot onveilige situaties.”

Daar moet de Wegiz verandering in brengen. Als alles volgens planning gaat, debatteert de Eerste Kamer op 11 april over het wetsvoorstel en volgt de stemming op 18 april. Kijk hier de uitzending van EenVandaag met minister Kuipers terug (vanaf 7.20 minuten).