De Nationale Visie biedt verhelderend zicht op de zorg van morgen

Om goede zorg te kunnen (blijven) geven aan alle burgers in Nederland moet de zorg toekomstbestendig worden. Daarom heeft het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport onlangs de Nationale visie en strategie op het gezondheidsinformatiestelsel gelanceerd. “Het Is nodig om een stip op de horizon te zetten, waar we met de hele zorgketen naartoe kunnen werken”, zegt Bianca Rouwenhorst, directeur Informatiebeleid/CIO van VWS hierover in een interview met ICT&health.

Uitdagingen als de toenemende zorgvraag en de arbeidsproblematiek nopen tot een heldere visie op de rol van digitalisering en databeschikbaarheid in de zorg. Het ministerie heeft het initiatief genomen om tot deze nieuwe visie te schrijven samen met een grote groep schrijvers uit het veld. Dat is belangrijk vindt Rouwenhorst, want “de toekomst maken we namelijk samen”.

De Nationale Visie en strategie draait om de beweging van gegevensuitwisseling naar databeschikbaarheid. Dit vergt volgens Rouwenhorst een andere manier van kijken in het zorgproces. Een meer integrale blik. “We gaan vanuit de zorg steeds meer naar gezondheid en preventie, en daaraan moet databeschikbaarheid bijdragen.”

Databeschikbaarheid is de kern van de nieuwe visie. Het kunnen uitwisselen en beschikken over de juiste gegevens is cruciaal voor goede zorg. “Dat lukt nog niet goed,” schetst Rouwenhorst, “omdat de zorgprofessionals met verschillende ICT-systemen werken die het uitwisselen van medische gegevens tussen ziekenhuizen onderling en tussen bijvoorbeeld ziekenhuizen en huisartsen en andere zorgverleners bemoeilijken. Eenheid van taal en eenduidige registratie aan de bron is hiervoor noodzakelijk.”

Kortetermijnstrategie

Omdat een visie niet zonder een strategie kan, is op dit moment een kortetermijnstrategie uitgewerkt. Hiervan is de Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz) een onderdeel. In Europees verband wordt gewerkt aan het wetsvoorstel EHDS (European Health Data Space) dat op veel vlakken op de Wegiz lijkt.

Zorgverleners krijgen in de nieuwe visie te maken met meer standaardisatie en daarmee de aanpassing van hun zorgprocessen. “Een belangrijk doel daarbij is dat de administratieve lasten omlaag gaan zodat zij kunnen doen wat ze het liefste doen: zorg verlenen.”

Die zorg staat onder druk omdat de zorgvraag stijgt en het aanbod niet. Voor patiënten voorziet de visie in aansluiting op het Integraal Zorgakkoord (IZA) meer hybride zorg. Dat betekent digitaal waar het kan en fysiek als het moet.

Een ander belangrijk onderdeel van de nationale visie en strategie is de inzet op secundaire data. Dat betekent, licht Rouwenhorst toe, dat data van patiënten kunnen worden hergebruikt voor bijvoorbeeld wetenschappelijk onderzoek. “Hiermee kunnen we nieuwe behandelmethoden ontwikkelen voor bijvoorbeeld chronische ziekten. Het belangrijkste is dat we onze zorgstandaard hoog houden, zeker nu de zorgvraag complexer wordt.”

Abonnees van ICT&health kunnen het hele artikel hier lezen.