Minister zet in op landelijk dekkend netwerk van infrastructuren

Minister Ernst Kuipers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) zet stevig in op het verbeteren van databeschikbaarheid middels een landelijk dekkend netwerk van infrastructuren. Dat staat in de brief die op 13 april aan de Tweede Kamer is voorgelegd.

Dit voorstel is in lijn met de onlangs gepresenteerde Nationale Visie en Strategie op het gezondheidsinformatiestelsel (NVS). Ook volgt het de afspraken uit het Integraal Zorgakkoord (IZA) en bouwt het voort op het Wetsvoorstel elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz), dat woensdag 18 april in de Eerste Kamer is aangenomen.

Een landelijk dekkend netwerk is nodig om data voor alle vormen van gebruik beschikbaar te kunnen maken zodat:

  • Burgers kunnen meebeslissen over voor hen passende zorg;
  • Zorgverleners betere en veilige zorg kunnen leveren met meer mogelijkheden om gezondheid te bevorderen;
  • Onderzoekers en beleidsmakers kennis kunnen vergroten en gefundeerd en effectief kunnen sturen.

“De realisatie van een landelijk dekkend netwerk is essentieel voor landelijke gegevensuitwisseling zoals vastgelegd in de Wegiz, om vervolgens door te ontwikkelen naar databeschikbaarheid zoals omschreven in de NVS”, aldus René Meijer, beleidsadviseur directie informatiebeleid/CIO van VWS. “We kunnen daarmee het zorgproces voor burgers en zorgverleners beter ondersteunen. En we zeten een belangrijke stap om de zorg toekomstbestendig te maken.”

Databeschikbaarheid en infrastructuur

Databeschikbaarheid zorgt ervoor dat burgers en zorgverleners in de zorgketen direct kunnen beschikken over relevante zorggegevens. Zorgverleners registreren straks eenmalig medische voor meervoudig gebruik. Dat scheelt hen veel  extra administratieve lasten. Hiervoor is een landelijk dekkend netwerk van infrastructuren nodig.

Richtingen

Op verzoek van de minister heeft D&A Medical Group de richtingen onderzocht voor een toekomstbestending landelijk dekkend netwerk van infrastructuren die aansluit op het huidige beleid. Naar aanleiding van het onderzoek werkt VWS twee richtingen verder uit: een of meerdere gekoppelde dataplatformen met een gedistribueerd netwerk tussen (informatie)systemen.

Beleid

De minister blijft inzetten op de standaardisatie van taal en techniek, zoals afgesproken in het IZA en vastgelegd in de Wegiz. Standaardisatie maakt het mogelijk de huidige infrastructuren te verbinden waardoor een landelijk dekkend netwerk ontstaat. In lijn met de NVS is het van belang dat het landelijk dekkend netwerk op de langere termijn databeschikbaarheid mogelijk maakt.

Wilt u meer lezen over het landelijk dekkend netwerk van infrastructuren?

Link Kamerbrief d.d. 13 april 2023.