1e ICT-leveranciersbijeenkomst InZicht

Als Dorine Rensen, programmamanager van InZicht bij VWS/Langdurige Zorg, de aanwezigen schetst wat de bedoeling is van deze middag, zet zij meteen de toon: “We willen graag veel met jullie delen. Dat past bij het doel van vandaag: samen op hetzelfde informatieniveau zitten, zodat we goed weten wat wanneer gaat gebeuren en wat we daarvoor nodig hebben. En we samen kunnen optrekken in dit hele traject.”

Meer dan twintig ICT-leveranciers, ActiZ, Nictiz en MedMij zijn aanwezig op de eerste ICT-leveranciersbijeenkomst op 13 december 2018 voor InZicht. Het programma van VWS dat de digitale gegevensuitwisseling in de Langdurige Zorg moet versnellen.

De juiste informatie op de juiste plek

Beleidsadviseur Directie Informatiebeleid bij VWS, Wouter Reepmaker, vertelt wat het Informatieberaad Zorg doet om tot een duurzaam informatiestelsel te komen. En vooral: waaróm.

“We vinden het belangrijk dat burgers de baas worden over hun eigen gegevens.”

Wouter Reepmaker presenteert: samen werken aan een duurzaam informatiestelsel

Het Informatieberaad Zorg werkt met zogenoemde outcome-doelen aan een vruchtbare bodem en een goed klimaat. Zodat alle partijen doeltreffend kunnen werken aan dat duurzame informatiestelsel. Waardoor de juiste informatie op de juiste plek aanwezig is. En burgers de regie hebben over hun eigen gegevens en gezondheid. Dat kan alleen als we het samen doen.

Er is al veel bereikt op het gebied van digitale toepassingen in Nederland. Zie de meer dan 100 zorgoplossingen, te vinden op zorgvannu.nl. Ontstaan door samenwerking en uitvindingen van leveranciers, cliënten, ontwikkelaars en onderzoekers. En soms met hulp van de overheid.

Samen met leveranciers is cruciaal

De partijen in het Informatieberaad Zorg beslissen met elkaar wat goede kwaliteit van zorg is.   

  • Er zijn afspraken over standaarden gemaakt.
  • Het Informatiebaraad Zorg heeft een duidelijke rol in bijna alle deelsectoren in de zorg.
  • Afspraken leiden tot implementatie: > 430 miljoen euro voor stimuleringsprogramma’s.

Maar nog niet alles gaat goed. Er klinkt meer en meer oproep tot regie. Vanuit het zorgveld, maar ook vanuit de politiek. VWS is verantwoordelijk voor een goede werking van het Nederlandse zorgsysteem. Vanuit die rol probeert VWS met het zorgveld en leveranciers afspraken te maken. Zodat er versneld kan worden gewerkt aan het ontbreken van eenheid van taal, de systemen die op slot zijn en de infrastructuur die niet voldoende op orde is.

“We staan open voor alle input en hebben jullie hulp nodig. Bestook ons dus met meningen, adviezen en vragen.”

Heeft u zo’n mening, advies of vraag? Mail dan gerust naar inzicht@minvws.nl.

Deelnemers luisteren aandachtig