2e ICT-leveranciersbijeenkomst InZicht

Meer dan 20 ICT-leveranciers, ActiZ, VGN, V&VN, VZVZ, MedMij, Nictiz en ICTU zijn aanwezig op 14 februari 2019, op de tweede ICT-Leveranciersbijeenkomst over InZicht. Het programma van het ministerie van VWS dat moet zorgen voor versnelling van eenduidige en veilige digitale gegevensuitwisseling in de langdurige zorg. Annemiek Mulder, beleidsadviseur informatisering bij ActiZ, benadrukt dat InZicht wordt ondersteund door de brancheverenigingen VGN, ActiZ en Zorgthuisnl. Jan Christiaan Huijsmans, strategisch adviseur Directie Informatiebeleid bij VWS, vertelt na deze bijeenkomst met zijn allen wijzer en weer wat meer voorbereid te willen zijn.

Koude techniek leidt tot warme zorg

Coƶrdinerend adviseur Informatiebeleid Langdurige Zorg bij VWS, Wendy Hazebroek, neemt de aanwezigen nog een keer mee in de hoofdlijnen van InZicht. Hierbij geeft ze aan dat met InZicht de koudere technologie van digitalisering kan leiden tot warmere (betere) zorg. En schetst de prioriteit die de Tweede Kamer op 30 januari 2019 in het AO over gegevensuitwisseling in de zorg vraagt voor chronisch zieken en de samenhang met het programma Langer Thuis van VWS.

Belang van standaardisatie en kennis uit de praktijk

Binnen InZicht is het gebruik van standaarden die zijn vastgesteld in het Informatieberaad Zorg een randvoorwaarde. Daarnaast geldt dat er niet alleen wordt gekeken naar wat er al aan gegevens is, maar ook naar waar (aanvullend) behoefte aan is. De input vanuit de zogenoemde proeftuinen en niet in de laatste plaats van de daarbij betrokken cliƫnten, moet worden gebruikt om de gegevensuitwisseling zo goed mogelijk vorm te geven. Daarmee wordt InZicht daadwerkelijk gebaseerd op kennis uit de praktijk.

Antwoorden op vragen

Over de invulling van een samenwerkingsverband is er een vraag waarop het antwoord na de bijeenkomst zal volgen. In Vraag & Antwoord InZicht vindt u nu op deze en andere vragen antwoorden. Wendy constateert dat de gezamenlijke uitdaging groot is en benadrukt dat enthousiaste samenwerkingsverbanden noodzakelijk zijn.