Geert Heling: De ‘psycho-logica’, de gedragsmatige dynamieken van grootschalige verandering

Beschrijving van de presentatie: Als je een systeemverandering wil laten slagen dan moet je kijken naar de dynamieken op elk niveau, zowel systeem, als organisatie als individu. Uiteindelijk gaat het om aansluiting bij het gedrag van individuen. De belangrijkste les daarbij is dat er voor aansluiting wordt gezorgd op alle niveaus, tussen alle spelers. Cruciaal is dat er een gedeeld perspectief is, dat je kan zien als het kompas. Het kompas is gericht op het behalen van de outcome van alle betrokken spelers. Het realiseren van de ultieme doelstellingen, de gezamenlijke missie. Dat betekent:

  • Waar staan we voor (missie, waarden, business filosofie)
  • Waar gaan we voor (visie, strategie, ambities, doelen)
  • Welke spelers passen daarbij (expertise, mindset, skills)
  • Hoe gaan we dat gezamenlijk realiseren (structuur, koers, processen, alignment etc.)

In onderlinge verbinding met elkaar. Als je op deze manier te werk gaat, met deze filosofie en aanpak, dan verwacht dr. Geert Heeling dat het gedeelde perspectief kan werken als een magneet voor een geslaagde verandering.

Script presentatie

Donwnload hier het script van de presentatie van Geert Heling.

Over Geert Heling

Geert Heling is als consultant werkzaam op het vlak van organisatieverandering en -ontwikkeling, waarbij de factoren ‘gedrag’ en ‘cultuur’ een centrale rol vervullen. Opdrachtgevers zijn grote en middelgrote organisaties in zowel de private als publieke sector. Projecten variëren van grootschalige verandering tot training en begeleiding van directie- en managementteams. Naast zijn activiteiten voor zijn eigen adviesbedrijf, Médoc MC, is hij als dr. in Organizational Behavior verbonden aan de Maastricht School of Management, een internationale business school. Hiervoor is hij frequent in het buitenland actief, werkend met en in andere culturele contexten. Met een opleidingsachtergrond in cultuurpsychologie is hij als consultant, docent en onderzoeker specifiek gericht op de interactie tussen cultuur, organisatiesysteem en individueel gedrag.