Ger de Winter: Naar inzicht in secundair datagebruik uit de geboortezorg

Beschrijving van de presentatie: Inzicht in secundair gebruik van data uit de geboortezorg schetst de activiteiten die dringend gewenst zijn om secundair gebruik mogelijk te (blijven) maken en te verbeteren.

Presentatie Ger de Winter

Download hier de presentatie van Ger de Winter.

Over Ger de Winter

Ger de Winter is directeur van Perined. Perined ondersteunt kwaliteitsverbetering in de geboortezorg via meten en bespreken, registratie en audit. Perined is opgericht door vijf (perinatale) beroepsverenigingen (KNOV, LHV, NVK, NVOG en NVVP) en kan zijn activiteiten uitvoeren dankzij een instellingssubsidie van het Ministerie van VWS. Ger de Winter heeft – met een achtergrond in geneeskunde en bedrijfskunde – een breed scala aan projecten in de informatievoorziening van de zorg gerealiseerd.