John van Dijk: Common Ground in vogelvlucht

Beschrijving van de presentatie: In de presentatie van de VNG wordt de informatiekundige visie Common Ground toegelicht. In de kern gaat het bij Common Ground om een hervorming van de gemeentelijke informatievoorziening, door op een andere manier om te gaan met gegevens. Zo koppelen we data los van werkprocessen en applicaties. En we bevragen data bij de bron, in plaats van ze veelvuldig te kopiëren en op te slaan. Met de herinrichting van de informatievoorziening kunnen gemeenten hun dienstverlening en bedrijfsvoering ingrijpend verbeteren. Dat stelt ze in staat om op een moderne en flexibele manier in te spelen op maatschappelijke opgaven.

Presentatie John van Dijk

Download hier de presentatie van John van Dijk.

Over John van Dijk

John van Dijk is bij VNG Realisatie verantwoordelijk voor het Team Markt en Overheid. Vanuit zijn rol is hij nauw betrokken bij het - samen met gemeenten, ketenpartners en marktpartijen - realiseren van de visie Common Ground. Hij heeft daarbij goed overzicht van de verschillende standpunten én belangen. John is penvoerder van het Groeipact Common Ground en de position paper over I-sourcing Common Ground. Gedurende zijn carrière heeft John veel kennis en ervaring opgedaan met publiek-publiek en publiek-private samenwerking.