Overzicht verslagen 2014

Hieronder treft u het verslag aan van de vergadering van het Informatieberaad uit 2014.