Proces van toelating bouwstenen

De ontwikkeling van de zorg en het duurzaam informatiestelsel daarbinnen is dynamisch. Omdat technieken veranderen en standaarden verouderen, is het belangrijk om zorgvuldig de bouwstenen van dit informatiestelsel te kiezen. Daarom is er voor elke voorgestelde bouwsteen een proces van toelating.

Stappen in het proces van toelating

Het proces van toelating bestaat uit een aantal stappen:

  1. Behoeftestelling
  2. Beoordelen vormvereisten
  3. Open consultatie
  4. Indienen definitief voorstel, waarna review Architectuurboard en advies van de Kerngroep volgen
  5. Besluitvorming Informatieberaad

Bekijk ook de visuele toelichting op het proces van toelating in pdf-formaat.

Stap 3: Open consultatie

Een belangrijk stap in het proces van de toelating is de open consultatie. Tijdens de consultatieronde kunnen alle betrokken partijen samen vaststellen of een aangedragen bouwsteen thuishoort in het duurzaam informatiestelsel.

Open consultatierondes 2019


Overzicht eerst en tweede open consultatierondes 2019:

Open consultatie 1  2019 Open Consultatie 2  2019
Start Gereed Start Gereed
Vooroverleg
Indienen voorstel  6-3-2019 26-6-2019
Toetsen vormvereisten 8-3-2019 15-3-2019 28-6-2019 5-7-2019
Open consultatie 15-3-2019 12-4-2019 5-7-2019 2-8-2019
Aanpassing voorstel/opstellen notitie 12-4-2019 26-4-2019 2-8-2019 16-8-2019
Review AB 10-5-2019 13-9-2019
Verzending stukken KG 7-5-2019 20-8-2019
Advies Kerngroep 21-5-2019 3-9-2019
Besluitvorming IB 17-6-2019 23-9-2019
Bespreken Kerngroep 25-6-2019 1-10-2019
Publicatie 26-6-2019 2-10-2019


Overzicht derde en vierde open consultatierondes 2019:

Open consultatie 3  2019 Open consultatie 4  2019
Start Gereed Start Gereed
Vooroverleg
Indienen voorstel  28-8-2019 5-12-2019
Toetsen vormvereisten 30-8-2019 6-9-2019 6-12-2019 13-12-2019
Open consultatie 6-9-2019 4-10-2019 14-12-2019 14-1-2020

Aanpassing voorstel

/opstellen notitie

4-10-2019 18-10-2019 14-1-2020 28-1-2020
Review AB 8-11-2019 14-2-2020
Verzending stukken KG 22-10-2019 30-1-2020
Advies Kerngroep 5-11-2019 11-2-2020
Besluitvorming IB 2-12-2019 9-3-2020
Bespreken Kerngroep 10-12-2019 17-3-2020
Publicatie 11-12-2019 18-3-2020

Stap 4: Indienen van een definitief voorstel

Het indienen van een definitief voorstel voor een bouwsteen gaat volgens een vast format. Download het format.