Proces van toelating bouwstenen

De ontwikkeling van de zorg en het duurzaam informatiestelsel daarbinnen is dynamisch. Omdat technieken veranderen en standaarden verouderen, is het belangrijk om zorgvuldig de bouwstenen van dit informatiestelsel te kiezen. Daarom is er voor elke voorgestelde bouwsteen een proces van toelating.

Stappen in het proces van toelating

Het proces van toelating bestaat uit een aantal stappen:

  1. Behoeftestelling
  2. Beoordelen vormvereisten
  3. Open consultatie
  4. Indienen definitief voorstel, waarna review Architectuurboard en advies van de Kerngroep volgen
  5. Besluitvorming Informatieberaad

Bekijk ook de visuele toelichting op het proces van toelating in pdf-formaat.

Stap 3: Open consultatie

Een belangrijk stap in het proces van de toelating is de open consultatie. Tijdens de consultatieronde kunnen alle betrokken partijen samen vaststellen of een aangedragen bouwsteen thuishoort in het duurzaam informatiestelsel.

Open consultatierondes in 2018

Voor 2018 zijn nog drie rondes van open consultatie gepland:

Wat

Start

Gereed

Start

Gereed

Start

Gereed

Vooroverleg

Indienen voorstel conform format

Toetsen vormvereisten

9-mrt

14-mrt

1-jun

7-jun

6-sep

12-sep

Open consultatie

16-mrt

16-apr

8-jun

9-jul

14-sep

8-okt

Review

17-apr

1-mei

9-jul

23-jul

8-okt

19-okt

Aanpassing voorstel / opstellen notitie

2-mei

8-mei

24-jul

31-jul

22-okt

30-okt

Advies Kerngroep

22-mei

14-aug

13-nov

Besluitvorming Informatieberaad

18-jun

10-sep

10-dec

Publicatie

25-jun

17-sep

17-dec

Stap 4: Indienen van een definitief voorstel

Het indienen van een definitief voorstel voor een bouwsteen gaat volgens een vast format. Download het format.