Meet Ups

Twee keer per jaar ontmoeten ruim 300 patiënten, zorgprofessionals, ICT-leveranciers en beleidsmakers elkaar, tijdens de Meet Ups van het Informatieberaad. Zij doen tijdens deze bijeenkomsten inspiratie op over talloze onderwerpen op het snijvlak van zorg en ICT. En zij wisselen kennis en ervaringen uit.

De afgelopen jaren heeft het Informatieberaad verschillende Meet Ups georganiseerd. Traditiegetrouw vinden de Meet Ups bij het ministerie van VWS plaats en deze worden geopend en afgesloten door de voorzitter van het Informatieberaad. Tijdens de dag kunnen de bezoekers aan een groot aantal workshops deelnemen. De workshops worden verzorgd door zorginstellingen en koepelorganisaties in de zorg, beleidsdirecties van VWS en aan VWS gelieerde organisaties, programma’s en projecten vanuit de overheid, het bedrijfsleven en door patiënten zelf. De afgelopen jaren zijn onder andere Meet Ups georganiseerd over het verzamelen, beheren, analyseren en toepassen van data in de zorg, informatieveiligheid en over eenheid van taal.

Op de website en via de social media kanalen van het Informatieberaad wordt aangegeven wanneer welke Meet Ups plaatsvinden en wat de thema’s van de toekomstige Meet Ups zijn. Iedereen die geïnteresseerd is in, of vanuit zijn of haar werk betrokken is bij, de ontwikkelingen op weg naar een duurzaam informatiestelsel voor de zorg kan zich vooraf aanmelden. Alleen met een bevestiging van deelname en een geldig legitimatiebewijs kunnen bezoekers een Meet Up bijwonen.

Het volledige overzicht van alle georganiseerde Meet Ups treft u hieronder aan.