InZicht in een notendop

Bijdragen aan een betere kwaliteit van leven van de cliënt in de langdurige zorg. Door het ontsluiten en uitwisselen van gegevens wordt het samen beslissen ondersteund en vermindert de administratieve last van de zorgprofessional. Dat is het hogere doel van InZicht, het VIPP-programma voor de Langdurige Zorg.

Waardevolle gegevensuitwisseling

Dorine Rensen, programmamanager van InZicht, benadrukt dat InZicht een versnellingsprogramma is. Dat we niks nieuws bouwen, maar dat beschikbare standaarden en afsprakenstelsels worden gebruikt. En dat we ons niet alleen richten op de gegevensuitwisseling tussen cliënt en zorgprofessional. Ook tussen zorgprofessionals onderling. Én tussen care en cure. Want zo heeft gegevensuitwisseling voor cliënt en professional écht waarde.

Dorine presenteert de mijlpalen

Samenwerking, ook in de proeftuinen

Eind 2021 heeft 50% van de cliënten in de Langdurige Zorg een Persoonlijke Gezondheidsomgeving (PGO). Om deze ambitie te behalen, zijn samenwerking met leveranciers en een snelle start van zogenoemde proeftuinen heel belangrijk. In de proeftuinen werken leveranciers, zorgaanbieders en koepelorganisaties samen aan een resultaatgerichte aanpak. Deze aanpak geeft inzicht in wat we precies moeten doen om een goede regeling te maken. En zorgt voor de versnelde implementatie. Uiteindelijk moeten proeftuinen laten zien dat goede digitale gegevensuitwisseling kán. De eerste vier proeftuinen (voor PGO en eOverdracht) zijn gestart.

Mail naar  inzicht@minvws.nl als u interesse heeft in deelname aan een proeftuin.

Hogere kwaliteit van zorg

De cliënt hoeft zijn verhaal maar één keer te vertellen. Hij voelt zich gesteund omdat mantelzorger of familie mee kan kijken. En heeft vertrouwen in de zorg omdat de verschillende zorgprofessionals precies weten wat zijn zorgachtergrond is. Bovendien kan hij zich goed voorbereiden op een gesprek met een arts. Zo heeft hij de regie over zijn eigen gezondheid. De zorgprofessional die met passie zorgt voor de cliënt, kan nu veel meer tijd aan deze zorg besteden. Want de registratielast is sterk verminderd. En er zijn altijd de juiste medicatiegegevens. Als InZicht straks is geslaagd, is bovenstaande waar we het voor hebben gedaan.

14 februari: vervolgbijeenkomst

In februari starten meer proeftuinen. En in maart, mei en juli worden in modules de subsidieregelingen opengesteld. Er is nog een hoop te doen. Samen optrekken is hard nodig. Daarom vraagt Dorine de leveranciers ruim vóór de volgende bijenkomst op 14 februari door te geven welke informatie zij nodig hebben om next steps te zetten.

Heeft u vragen zodat wij u op 14 februari de antwoorden kunnen geven? Mail deze dan uiterlijk 18 januari 2019 naar inzicht@minvws.nl.