Dieper op MedMij-regels in

Door Bouke de Boer, architect bij MedMij, worden de aanwezigen nog een keer kort meegenomen in wat MedMij wil bereiken. De Persoonlijke Gezondheidsomgeving (PGO) staat hierin centraal en Bouke toont het verschil tussen een portaal en een PGO. Vervolgens komen de producten die MedMij levert, de afspraken die gegevensoverdracht op een veilige manier mogelijk maken en de MedMij-architectuur langs.

FHIR, Whitelist, Open Source Bouwstenen en meer

Een groot deel van het verhaal van Bouke is gebaseerd op ontvangen vragen. Hij benadrukt hierbij dat MedMij niet bepaalt hoe gegevensuitwisseling qua functionaliteit is geregeld in het persoonsdomein van een PGO of waar de gegevens vandaan komen. Maar wel dat op een bepaalde manier - met FHIR - de gegevens moeten worden uitgewisseld. In een gedetailleerd schema wordt hier dieper op ingegaan.  

Aanmelden als deelnemer?

ICT-leveranciers kunnen zich aanmelden bij MedMij. Bouke toont het toetredingsproces. Als zij voldoen aan het MedMij-afsprakenstelsel en uitsluitend gegevens uitwisselen volgens de MedMij-informatiestandaarden, worden zij deelnemer en mogen het MedMij-label voeren. Hier leest u alle informatie.

Vragen over de techniek/architectuur van MedMij: b.deboer@medmij.nl

Vragen over MedMij: s.veereschild@medmij.nl