‘Help mee met veilige gegevens­uitwisseling’

Een kankerpatiënt gaat van het ene naar het andere ziekenhuis. De gegevens uit zijn EPD, vol specialistische instructies, verhuizen mee. Niet gecheckt, even knippen en plakken. “Aan medicatiefouten gaan mensen dood. Meer dan in het verkeer”, aldus Ron Roozendaal, directeur Informatiebeleid VWS. Met betere gegevensuitwisseling kunnen we daar in de toekomst iets aan doen.

Ron Roozendaal
©Eelkje Colmjon

Informatisering en digitalisering zijn dé sleutelwoorden voor betere zorg in Nederland. Voor zorgverleners. Maar ook voor patiënten. E-health biedt hen een schat aan mogelijkheden om de regie over hun eigen gezondheid te krijgen en te houden. Denk aan het zelf testen. Aan ervaringen uitwisselen met lotgenoten. Aan gegevens van artsen toevoegen die in dezelfde zeldzame handicap gespecialiseerd zijn. Ron Roozendaal: “Want e-health is geen hulpmiddel bij zorg: e-health ís zorg.”

Ambities

De ambities rond dit onderwerp zijn ook groot in Den Haag. In 2019 moet 80% van de chronisch zieken direct toegang hebben tot medische gegevens, kan 75% van hen zelfstandig metingen uitvoeren, en kan iedereen die zorg thuis ontvangt 24 uur per dag met een zorgverlener communiceren.
Het is de taak van het Informatieberaad Zorg om hiervoor de voorwaarden te scheppen. Om innovatie te bevorderen, eenheid van taal te creëren en technische standaarden te ontwikkelen. Maar ook om afspraken te maken over resultaatdoelen als medicatieveiligheid, het centraal stellen van de patiënt, informatieoverdracht en het eenmalig vastleggen van data.

‘E-health is geen hulpmiddel bij zorg: e-health ís zorg’

Typisch Nederland

Een van de programma’s hiervoor is MedMij. Dat wil dat iedereen digitaal toegang heeft tot alle zorginformatie die over ze is vastgelegd. MedMij wordt gecoördineerd door Patiëntenfederatie Nederland. Typerend voor ons land, vindt Roozendaal, “omdat niet de overheid maar de gebruiker aan het roer staat.” Diezelfde gebruikers kunnen hun zorginformatie ook levenslang inzien in die ‘persoonlijke gezondheidsomgeving’ van MedMij. Terwijl de zorgverleners deze informatie juist meestal níét levenslang mogen bewaren.

Doe mee

De laatste boodschap van Roozendaal voor de ICT-leveranciers: “De Tweede Kamer heeft een motie aangenomen die ‘de regering oproept te onderzoeken of er een wettelijke basis gecreëerd kan worden voor een goede, verantwoorde en veilige elektronische gegevensuitwisseling tussen zorgaanbieders’. Daarvoor zijn jullie als leveranciers hard nodig. Dus doe mee.”