Leveranciers

Tijdens de Special Meet Up werden leveranciers bijgepraat over de stand van zaken rond wet- en regelgeving, systemen, regionale coalities en een gemeenschappelijke taal. Kunnen ze hiermee verder, waar gaan ze zich de komende tijd op richten en wat verwachten ze van de overheid?

Florence Pincevander
©Eelkje Colmjon
Florens Pince van der Aa, Medimo

‘Betrek ook internationale organisaties’

“Medimo ontwikkelt elektronische voorschrijfsystemen. We zijn nu al klaar voor de VIPP Revalidatieklinieken. De pilot is afgerond, we gaan live. Op dit moment richten we ons op VIPP GGZ. Ik ben er wel uit hoe belangrijk eenheid van taal is. Daar heeft de overheid echt een vitale rol in. Aan ons als leveranciers om die criteria van VWS mét onze kennis van het veld te vertalen in techniek. Wat mij betreft betrekken we daar ook internationale organisaties met kennis van zaken bij.”

Marlene Gigase
©Eelkje Colmjon
Marlene Gigase, Ivido

‘Voortbouwen op wat we al hebben’

"Er is en kan al veel in Nederland op het gebied van informatie-uitwisseling in de zorg. Er ligt binnenkort een MedMij-afsprakenstelsel, er is een landelijk schakelpunt en internationaal kennen we IHE, een beproefde aanpak voor het gecoördineerd gebruik van standaarden. Als we allemaal gaan werken vanuit deze kaders, met in het achterhoofd dat alle lijnen samenkomen bij de patiënt, dan gaat het lukken. Laten we voortbouwen op wat nu in beweging is gezet."

Pim Volkert
©Eelkje Colmjon
Pim Volkert, Nictiz

‘Dijken leggen om te polderen’

“Realiseer je eens dat er jarenlang geen beweging in dit onderwerp zat. En nu wordt ineens een hele sector wakker. Geld stuurt. Maar, zeg ik erbij, er zijn grenzen. Subsidies moeten leveranciers alleen maar over de drempel helpen. En diezelfde overheid moet ook weer niet te veel doen. Zij legt dijken zodat anderen kunnen polderen. Ik zat vorige week in een Europees overleg. Weet je dat ik trots was op ons land was? Wij zijn zoveel verder!”

Sean Hoekstra
©Eelkje Colmjon
Sean Hoekstra, Casemix

‘Samen kijken wat anders kan’

“Onze IT-oplossingen helpen ziekenhuizen hun processen op het gebied van financiën en managementinformatie te verbeteren. Wij gebruiken dus data. Er is alleen geen ‘het ziekenhuis’: het zijn er vele. Met al hun eigen systemen. Dus de behoefte aan standaard is bij ons groot. Een zorgenpunt is wel wie wat betaalt. Software aanpassen kost immers veel geld. Dus als je vraagt wat ik morgen ga doen? Met andere leveranciers contact opnemen om te kijken wat anders kan.”

Olav Trauschke
©Eelkje Colmjon
Olav Trauschke, ChipSoft

‘Realistisch blijven’

“De programma’s om te komen tot adequate informatie-uitwisseling in de zorg stellen soms dat de manier van registreren moet worden aangepast. Maar vaak is binnen de bestaande structuur relevante informatie al aanwezig. De VIPP subsidieprogramma’s richten zich op uitwisseling hiervan. Wijzigingen aan de kant van de registratie hebben ongewenste invloed op de processen in zorginstellingen. Laten we vooral realistisch blijven. We kunnen op tijd voldoen aan eisen van de subsidieprogramma’s, maar niet aan allerlei extra eisen. De programma’s willen soms meer dan nodig en haalbaar is.”

Ingeborg Sanders
©Eelkje Colmjon
Ingeborg Sanders, Funatic

‘Van positief tot sceptisch’

“Dit hele proces is al een aantal jaar bezig. Het valt me op dat leveranciers nog zo verschillend tegen MedMij aankijken. De een heel positief, de ander nog steeds sceptisch. Voor ons als Funatic is het in elk geval belangrijk om mee te doen. Wij ontwikkelen patiëntenportalen die de communicatie tussen ziekenhuizen, zorgverleners, patiënten en familieleden verbeteren. Daar komt straks in feite een extra functionaliteit bij, die voorziet in de gegevensuitwisseling met PGO’s.”

Reinder Veek
©Eelkje Colmjon
Reinder Peek, CNS connect

‘Voorzichtig met het formuleren van ambities’

“Ik weet hoe het is om in de semi-gereguleerde omgeving van kliniek te werken. En ik ken de wereld van de softwareleveranciers in de zorg. Hier gaat het om de vraag: wat laat zich regelen en wat niet? Laten we vooral voorzichtig zijn met het formuleren van ambities. Het is moeilijk om concurrerende ICT-leveranciers met hun focus op de klant en de markt tot onderlinge afspraken te bewegen. Bovendien: er gebeurt al ontzettend veel. Versnellen moet niet zover gaan dat je struikelt.”
 

Arjen Sondag
©Eelkje Colmjon
Arjen Sondag, Nexus

‘Te lang wij-zij’

“Het gesprek over het op elkaar laten aansluiten van informatiesystemen is al te lang een wij-zij verhaal. Marktpartijen, branches, aanbieders en overheid wachten op elkaar in de hoop dat het goed komt. Maar deze partijen werken niet automatisch samen en hun standaarden zijn niet altijd eenduidig. Dus ik ben blij dat het ministerie van VWS partijen bij elkaar brengt. We zijn er trouwens niet met het implementeren van standaarden binnen een enkel domein of wetgevend kader. Daarna moeten we ook de andere domeinen aansluiten en de uitwisseling van informatie standaardiseren en integreren.”

Erwin Krijnen
©Eelkje Colmjon
Erwin Krijnen, HI-Systems

‘Privacywet kan het nog lastig maken’

“Wij maken software voor apotheken. Bijna al die tien stappen raken onze systemen en vergen aanpassingen. Daar zijn we op dit moment ook druk mee bezig: we voeren twee productlijnen en moeten het dus twee keer doen. Vooral bij de eenheid van taal valt nog veel te verbeteren, terwijl daar op dit moment nog veel onduidelijkheid over bestaat. Verder staat of valt veel met de invoer. Met de nieuwe privacywet kan iedereen zelf bepalen wat er geregistreerd staat. Wil een patiënt zo weinig mogelijk vastgelegd hebben, dan is dat voor alle zorgverleners lastig.”