Open consultatie ‘Aanpak implementatie Beelduitwisseling IHE’

Vanaf vandaag, 17 september 2018, staat de nationale aanpak implementatie beelduitwisseling open voor consultatie. De deelnemers van het Informatieberaad Zorg hebben dit besloten in de vergadering van afgelopen maandag 10 september. Belanghebbenden kunnen op deze open consultatie reageren tot en met 16 oktober 2018.

Aanleiding

Om te groeien naar een duurzaam informatiestelsel voor elektronische beelduitwisseling is overeenstemming nodig over de ontwikkeling en het gebruik van standaarden en de daaropvolgende implementaties.

Om te komen tot de implementatie van standaarden, (infrastructurele) diensten en implementatieprojecten voor het elektronisch uitwisselen van medische beelden hebben IHE Nederland, RSO Nederland, NVZ, NFU en Nictiz een aanpak voorgesteld.

De aanpak bestaat uit 3 verschillende delen, waarbij deel 2 en 3 parallel kunnen lopen:

  1. Vaststellen van standaarden waaraan de elektronische uitwisseling van medische beelden moet voldoen.
  2. Implementatie van het uitwisselen van medische beelden bij zorginstellingen die zowel lid zijn van een RSO als van instellingen waar (nog?) geen RSO operationeel is.
  3. Inrichten van een landelijke infrastructuur inclusief afsprakenstelsel, diensten en een eerste implementatie van een of twee zorgtoepassingen.

Voor deel 1 is het Informatieberaad om besluitvorming gevraagd.

Ter informatie zijn een toelichting en een nota ter besluitvormig bijgevoegd. De voorloper geeft inzage in het voorstel voor de aanpak en samenhang van een landelijke gedegen oplossing die toegankelijk is voor alle leveranciers, zorginstellingen, samenwerkingsverbanden (o.a. RSO’s) en kenniscentra. De nota ter besluitvorming gaat nader in op de beslispunten.

Doel van de open consultatie

Met deze open consultatie wil het Informatieberaad:

  • het brede zorgveld en ICT leveranciers inzage geven in de voorgestelde aanpak om te komen tot een nationale standaard voor medische beelduitwisseling
  • inzicht verkrijgen wat de consequenties van toepassing zijn van de voorgestelde standaard, zowel voor het zorgveld als de ICT leveranciers
  • de voorgestelde aanpak laten toetsen en commentaren meenemen in de voorbereiding op de besluitvorming voor deel 1

Uw reacties op deze openbare consultatie zien wij graag tegemoet. U kunt tot 16 oktober 2018 uw reactie sturen naar openconsultatiesinformatieberaadzorg@minvws.nl. De reacties komen beschikbaar op de website.