Voorgaande consultatierondes

Zie hieronder treft het overzicht aan van de voorgaande consultatierondes.

Open consultaties Besluit IB Opmerking Advies AB Criteria AB
BgZ en zibs-model Toegelaten Uitzondering Huisartsen nee verplicht
eOverdracht Toegelaten Implementatieplan nee verplicht
Kaders voor een duurzaam Informatiestelsel Toegelaten Praktijk toepassen ja verplicht
Notitie Eenheid van Taal in de Zorg Toegelaten Geen vervanging van goed lopen praktijk nee verplicht
Medmij afsprakenstelsel Toegelaten ja verplicht
Nederlandse Labcodeset Toegelaten Ontwikkelen implementatie sectorbreed ja verplicht
Beelduitwisseling IHE Afgewezen Nog afstemming met AB
Standaard WCAG 2.0 Toegelaten ja verplicht
Medicatieproces 9.0 Toegelaten Implementatieplan ontwikkelen ja verplcht
ZorgadresInformatiestelsel Vervolg Ontwikkelen Plan van Aanpak ja nvt
PKI Geen besluit Advies overgenomen ja nvt
GGZ Koppeltaal  Aangehouden Her-Indiening volgt  nvt nvt
Kaders voor een duurzaam Informatiestelsel II Voorlopig Praktijk toepassen ja kandidaat
Visie op samenhang zorginfrastructuren Aangenomen Knip tussen visie en oplossing Ja geen kwalificatie