In de vergadering van het Informatieberaad van 12 december 2016 zijn zogenaamde outcomedoelen vastgesteld. Deze doelen geven de richting aan in de programma’s, projecten en activiteiten binnen de zorg. Er zijn vier thema's te onderscheiden.