Om richting te geven aan de ontwikkeling van een duurzaam informatiestelsel in de zorg, heeft het Informatieberaad Zorg zogenaamde 'outcome-doelen' vastgesteld. Er zijn vier thema's te onderscheiden:

  1. Medicatieveiligheid
  2. Persoonlijke gezondheidsomgeving waarin de patiënt centraal staat
  3. Gestandaardiseerde informatie-uitwisseling en -overdracht
  4. Eenmalig vastleggen van gegevens

Deze doelen zijn een leidraad voor de programma’s, projecten en activiteiten binnen de zorg.

In deze rubriek vindt u meer informatie over de verschillende outcome-doelen en de bijbehorende programma's.