Outcomedoelen Informatieberaad

In de vergadering van het Informatieberaad van 12 december 2016 zijn generieke outcomedoelen vastgesteld. Deze generieke doelen geven de concrete richting aan die in de eigen (sectorale) programma’s, projecten en activiteiten vertaald worden.