Ethische kaders voor AI in de zorg

Disclaimer: dit deel van de website is onder bewerking

In de zorg maken professionals soms keuzes die te maken hebben met normen en waarden die moeten worden afgewogen. Bij het toepassen van AI in de zorg is dit niet anders. Vanwege de waarde-afweging voelt ethiek soms ongrijpbaar.

Deze pagina geeft een overzicht van verschillende methodieken om ethische vraagstukken concreter te maken. Ze bieden handvatten om de ethische beoordeling vorm te geven.

Speel eens het online ‘ganzenbord’ De Ethische Data Assistent (DEDA), ontwikkeld door de Utrecht Data School. Hiermee ontwikkel je binnen een uur inzicht in de belangrijkste ethische afwegingen.

Ethische kaders voor AI in de zorg