Over deze wegwijzer

Disclaimer: dit deel van de website is onder bewerking

De informatie in deze wegwijzer gaat in op de bijzonderheden die spelen bij het ontwikkelen en toepassen van AI in de zorg. Het is overigens niet bedoeld als technische handreiking om AI te ontwikkelen, hiervoor verwijzen we je naar diverse voorzieningen in de markt. 

In deze wegwijzer staan verwijzingen naar artikelen en andere publicaties. Deze verwijzingen zijn niet uitputtend. Publicaties kunnen meningen van auteurs bevatten die niet noodzakelijkerwijs worden onderschreven door het ministerie van VWS.

De Wegwijzer AI in de zorg is met zorg samengesteld op basis van onderzoek en gesprekken met het zorgveld. Wij updaten deze Wegwijzer geregeld, want zowel de technologie van AI als de wet- en regelgeving eromheen veranderen voortdurend.

Contact
Heb je vragen over deze wegwijzer? Mail naar di-ai@minvws.nl.