Wetten en normatieve kaders AI in de zorg

Disclaimer: dit deel van de website is onder bewerking

AI is nieuw in de zorg, bestaan daar al regels voor? De bestaande regels in de zorg voor ‘normale’ medische hulpmiddelen zijn van toepassing op medische hulpmiddelen op basis van AI. Het ontwikkelen of toepassen van AI kan er wel voor zorgen dat sommige regels meer aandacht vragen.

Met onderstaande informatie word je op hoofdlijnen wegwijs gemaakt in welke wetten, regels, (veld)normen en andere kaders gelden bij de ontwikkeling, opschaling en implementatie van AI.  

Wetten en normatieve kaders AI in de zorg