Deelnemers

De onderstaande organisaties nemen deel aan het Informatieberaad Zorg. Afgevaardigden van de deelnemende partijen bereiden het beraad gezamenlijk voor in de Kerngroep.

Daarnaast nemen in het Informatieberaad de volgende personen plaats:

  • De secretaris-generaal van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) als voorzitter van het Beraad,
  • De directeuren-generaal van VWS en de directeur-generaal van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu als portefeuillehouder informatievoorziening in de Bestuursraad (als DG VWS),
  • Bestuurlijke vertegenwoordigers van de koepelorganisaties en cliënten- en patiëntenfederaties.