GGD GHOR Nederland

GGD GHOR Nederland is de koepelorganisatie van de 25 GGD'en (Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst) en GHO-bureaus (Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de regio)

Als landelijke vereniging behartigt GGD GHOR Nederland de belangen van haar leden - de Directeuren Publieke Gezondheid (DPG) en de regionale GGD'en en GHOR bureaus - richting politiek, (lokale) overheden, samenwerkingspartners, media en publiek.

De maatschappelijke missie waarvoor de GGD en GHOR zich in elke regio inspannen is het bewaken, beschermen en bevorderen van publieke gezondheid en veiligheid.

Daarnaast draagt GGD GHOR Nederland bij aan oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken als het gaat om jeugd, sociaal domein en veiligheid.

Bestuur GGD GHOR Nederland

Het hoogste orgaan van GGD GHOR Nederland is de Raad van DPG'en. Hierin worden de 25 GGD’en en GHOR bureaus vertegenwoordigd door hun Directeur Publieke Gezondheid. De voorzitter van de ALV is mevrouw Tonny van de Vondervoort. Namens de Raad van DPG’en zal José Manshanden, DPG van GGD Amsterdam de leden vertegenwoordigen in het Informatieberaad.

Contactpersoon
Vanuit GGD GHOR Nederland is Yvette Derks, Programmaleider Landelijke Informatievoorziening de contactpersoon voor het Informatieberaad. Stuur een e-mail aan yderks@ggdghor.nl.