Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie

De Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP) is de beroeps- en brancheorganisatie voor apothekers en apotheken. Als overkoepelende organisatie van apothekers behartigt de KNMP zowel de belangen van haar leden als die van de farmacie.

Vereniging

De KNMP is een vereniging. De Algemene Vergadering is het hoogste orgaan van de KNMP-vereniging. In de AV spreken en stemmen de districtsafgevaardigden van de 11 districten namens de KNMP-leden.

Contactpersoon

Vanuit de KNMP is Anneke Huisman, Secretaris Bestuur Landelijke Openbare Apotheken, contactpersoon voor het Informatieberaad. Stuur een mail aan Anneke Huisman.