Vereniging Nederlandse Gemeenten

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten zijn de 380 gemeenten samen, ondersteund door de VNG-organisatie. De Vereniging heeft als ambitie een krachtige lokale overheid te zijn door het versterken en vitaliseren van de lokale democratie. De VNG-leden werken met elkaar aan maatschappelijke opgaven.

Contactpersoon

Vanuit de VNG is Hans Versteeg, projectleider informatievoorziening decentralisaties, contactpersoon voor het Informatieberaad. Stuur een mail aan Hans Versteeg.