Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland

Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN) is een beroepsvereniging met 90.000 leden. De vereniging is zo ingericht dat er veel contact is met de leden: wat houdt de leden bezig en wat verwachten zij van hun vereniging? Maar ook dat V&VN snel en deskundig kan inspelen op ontwikkelingen in de zorg en in het vak.

Contactpersoon

Vanuit V&VN is Frank Berens, adviseur Innovatie, contactpersoon voor het Informatieberaad. Stuur een mail aan Frank Berens.