Duurzaam informatiestelsel

De zorg bouwt aan een duurzaam informatiestelsel. Omdat technieken veranderen, standaarden verouderen, en de informatie waar het om gaat privacygevoelig is, is het belangrijk om zorgvuldig de bouwstenen van dit informatiestelsel te kiezen. Hieronder vindt u links naar meer informatie over de verschillende onderdelen van dit proces.

Video over de principes voor een duurzaam informatiestelsel

Principes voor een duurzaam informatiestelsel

Voor de gezondheid van mensen en voor iedereen die in de zorg werkt, is het belangrijk om over de juiste gegevens te beschikken.
Elektronische gegevensuitwisseling is daarbij cruciaal.
Daarom wordt toegewerkt naar een duurzaam informatiestelsel voor de zorg.
Dat vraagt om actie van alle partijen in het zorgdomein.
Dit stelsel komt er alleen als zorginstellingen, softwareleveranciers en de overheid investeren in elektronische gegevensuitwisseling, informatiebeveiliging en in betrouwbare systemen.
Om dat te bereiken zijn er gezamenlijke afspraken nodig.
Afspraken die voor iedereen gelden.
Daarom zijn er principes geformuleerd.
Bijvoorbeeld:
Mensen nemen zelf de regie over hun gezondheidsgegevens.
Zij weten waar deze te vinden zijn en kunnen bepalen met wie zij deze willen delen.
Zorgverleners kunnen gegevens eenvoudig vinden en hergebruiken.
In bepaalde gevallen hebben ze daarvoor expliciet toestemming van de patiënt nodig.
En zorgverleners gebruiken de gegevens om mensen de juiste zorg te bieden.
De principes dragen bij aan een veilige uitwisseling van gegevens tussen zorgverleners onderling en tussen patiënten en zorgverleners.
En dat is belangrijk omdat mensen de juiste zorg op de juiste plek moeten ontvangen en daarvoor is de juiste informatie op de juiste plek nodig.
Het werken volgens deze principes vraagt het nodige van mensen die in de zorg werken.
Wil je weten hoe je jouw organisatie goed kunt voorbereiden op het veilig en betrouwbaar kunnen uitwisselen van gegevens in de zorg?
Bekijk dan de antwoorden op de meest gestelde vragen op de website www.informatieberaadzorg.nl/vraagenantwoord

Doelen

Het duurzaam informatiestelsel heeft als doel:

  • mensen meer regie te geven over hun gezondheidsgegevens,
  • de medicatieveiligheid te vergroten, en
  • zorg ook thuis te kunnen laten plaatsvinden met behulp van ‘e-health’, zoals apps op de telefoon, slimme meetapparatuur en handige websites.

In de rubriek Outcome-doelen leest u meer hierover.

Informatiestandaarden

Voor een duurzaam informatiestelsel zijn informatiestandaarden nodig. Het Zorginstituut Nederland maakte een video-animatie over het belang van informatiestandaarden.