Informatiestandaarden in Kwaliteitsregister

Naast 'onomstreden bouwstenen' zijn ook informatiestandaarden opgenomen in het Kwaliteitsregister. Deze informatiestandaarden hebben een formele status. Hieronder vindt u een overzicht van informatiestandaarden in het Kwaliteitsregister.

Overzicht van informatiestandaarden in Kwaliteitsregister

Informatiestandaarden opgenomen in het kwaliteitsregister

Omschrijving

Status

Contact-Organisatie

Behandeling in de generalistische basis-ggz en gespecialiseerde ggz

Geen informatie beschikbaar

In ontwikkeling

GGZ Nederland

eOverdracht in de Care

Informatiestandaard voor verpleegkundigen en verzorgenden voor de overdracht van patiƫnten in de zorgketen

Gepubliceerd
In ontwikkeling

V&VN

Informatiestandaard Acute Zorg

De informatiestandaard acute zorg zorgt ervoor dat wanneer je acute zorg nodig hebt, alle acute zorgverleners via hun eigen computersysteem, op voor iedereen begrijpelijke manier informatie aan elkaar overdragen.

Gepubliceerd en voldoet aan criteria (Register)

NICTIZ

iWlz

iWlz is de iStandaard om cliƫnten in alle fasen van de Wlz-keten te volgen: van de indicatie via zorgtoewijzing en -levering tot de vaststelling van de eigen bijdrage en declaratie.

In ontwikkeling

ZIN

Ketenzorg

Informatie-uitwisseling tussen huisartsinformatiesystemen en keteninformatiesystemen

In ontwikkeling

NICTIZ

NHG-KNGF informatiestandaard voor gestructureerde informatie-uitwisseling huisarts fysiotherapeut

Een richtlijn voor gestructureerde informatie-uitwisseling tussen huisarts en fysiotherapeut (paramedische zorg) ontwikkeld. Deze richtlijn is de informatiestandaard.

Gepubliceerd en voldoet aan criteria (Register)
In ontwikkeling

KNGF

Overdracht van medicatiegegevens in de keten

De richtlijn is van toepassing op elke situatie waarin medicatie wordt voorgeschreven, gewijzigd of gestopt en op elke situatie waarin medicatie ter hand wordt gesteld of door professionals wordt toegediend.

Gepubliceerd
In ontwikkeling

In opdracht van VWS herzien

PWD-informatiestandaard

Informatie-uitwisseling in de perinatale keten, zorg bij zwangerschap en geboorte

Gepubliceerd en voldoet aan criteria (Register)
In ontwikkeling

NICTIZ

Verpleeghuiszorg

Informatiestandandaard behorende bij het kwaliteitskader verpleeghuiszorg

In ontwikkeling en heeft prioriteit (meerjarenagenda)

V&VN